grokraft.dk

 

Velkommen til Grokraft

- også dit sted -

En mental livmoder, hvor vi forvandles - og genfødes med helt nye kræfter
En frugtbar oase - hvor vi producerer mad, der gør os raske og sunde
En mini landsby - vi bygger af organiske selvproducerede byggematerialer
En social dynamo, der spreder visdom og politiske visioner til hele samfundet
En legeplads, hvor børn, voksne og ældre skaber glæde, fred og fællesskab

- lær hele livet -


For 4.000 år siden havde isen fra den sidste store istid trukket sig så meget nordpå, at klimaet i Mellemøsten blev varmere og tørrere. Man kunne ikke overleve af bare at plukke bær og planter. Man fældede træerne i floddalene og begyndte at lave landbrug. Der kom kamp om arealerne – og man dannede små hære, der skulle forsvare sig mod røverbander, der ville stjæle ens mad. Fra 1200-800 før år 0 var der konstant krige om at erobre en flodbred eller en oase. I de følgende år opstod riger med en konge og hans hær. Og rigerne førte krige mod hinanden. Omkring år 600 var der en konge og hans hær, der fik kontrol over et meget stort landområde, så der kom fred – og her opstod visionen om at skabe et verdensrige med evig fred. Krigene fortsatte dog. Og der opstod det, som vi i dag kalder religioner, der forudså, at der ville komme mange år med flere krige om at erobre hele verden; men at der engang i fremtiden ville komme en fredsbevægelse, hvor man ville afskaffe rigerne og hærene. I de sidste par tusinde år har hovedparten af menneskeheden levet i fred med hinanden og været ”naturens gartnere”, hvor de har skabt harmoni mellem alt liv på egnen. Samtidig har der været stadig større riger og hære, der har forsøgt og stadig forsøger at herske over alt og alle. I Indien mener vismændene, at ”fredens tidsalder” først vil komme om 1000 år. I USA mener eliten, at menneskehedens bevidsthed er kommet forbi ”the tipping point”, hvor vi ikke kan komme tilbage til en naturlig bevidsthed, men vil ødelægge alt og alting, så der ikke kan bo mennesker her på kloden om 500 år. Rundt omkring i verden opstår der i disse år lokale projekter med fællesskaber og selvforsyning, hvor man genforener sig med naturen og arbejder for fred på Jorden – og Grokraft er sådan et projekt.


           


I 2013 var vi en lille gruppe, der sad og visualiserede, at vi ville lave et fristed på landet - en times kørsel fra København - hvor der skulle være et samarbejde mellem by og land, og hvor forskellige progressive grupper kunne mødes, udveksle erfaringer, idéer, visioner og planer - for at skabe en bedre verden, så vi kunne få et godt liv. Nogle af os havde været aktive i 1970'er i alle græsrodsbevægelserne dengang. Andre var unge, der så alt med helt friske øjne. Nu skulle der ske noget nyt - tænkte vi.

I de senere år er der så opstået en masse forskellige grupper - nogle meget politiske, andre mere sociale, nogle spirituelle, andre terapeutiske osv. Vi gik i gang med en sommerlejr, som nu har kørt i 7 år, og hvor vi især har fokuseret på børns udvikling og bevidsthed - men også på, hvordan man kan have børn med i en folkelig bevægelse, så de ikke er en byrde, men en ressource.

Vi har i de år købt for ½ million kr. i materiel, som vi har brug for i vores frermtidige projekt, som vi kalder Grokraft.

 

I dag ser vi, at der er mange nye folkelige bevægelser, som på vidt forskellige måder forsøger at ændre alt og alting. Det karakteristiske er, at de alle har erkendt en eller flere sandheder, som de så forfølger. Men samtidig er alle grupperne splitttede fra hinanden og har svært ved at tale sammen og foretage sig noget sammen. Set fra magthavernes synsvinkel er det blevet til en slags del-og-hersk situation, hvor de rige bare bliver rigere hele tiden, mens de fattige er splittede og afmægtige.

Vi vil lave et fristed. Det skal ejes af en fond. Bestyrelsen skal nøjes med at tage sig af et årligt regnskab og sørge for det juridiske. Vedtægterne skal sikre, at det er brugerne, der bestemmer, hvad der skal ske. Vi vil tilbage til de vilkår, som var i de oprindelige landsbyfællesskaber, hvor det også var de aktive, der bestemte alt - og hvor de unge ikke var undertrykte, men var i stand til at lytte til de "gamles" livserfaringer og visdom. Vi har brug for igen at kunne samles.

Vi inviterer hermed alle til at være med.


 

Vi køber en græsmark. Den grubbes (dybe revner). Vi sår græsser med rødder ned til grundvandet. Vi spreder sunde jord bakterier ud (som vi har opformeret i komposter). De udskiller syre, som opløser sand og ler og danner en næringsvæske, som planterne opsuger, så de får alle grundstoffer i sig.

Vi planter tusindvis af buske og træer - og laver haver og markstykker. Jorden hæver sig - og der kommer sprækker helt ned til grundvandet, så regnvandet siver hurtigt ned. De dybe rødder suger konstant vand op, så der aldrig skal vandes. Der kommer masser af biller, flyvende insekter, padder, fugle mm. Senere også fritgående husdyr.

I de følgende 10 år bygger vi huse af organiske materialer, som vi selv producerer på markerne (piletræer til tagkonstruktion, langstrået rug til stråtag, industri-hamp (skal blandes med kalk og vand) til ydermure. Der skal være 100 % biodiversitet, offentlig adgang samt undervisning (kurser og højskole).

 

Vi vil producere vore byggematerialer på marken. Piletræeer til tagkonstruktion, langstrået rug til stråtag, hamp blandet med kalk til organisk "beton" til mure = organisk hus. I løbet af 10 år skal der hvert år på byggekurser opføres 1-2 huse. Der skal være lade, stald og lager. Der skal være hal til fællesspisning, koncerter, foredrag, markeder, teater mm. Der skal være undervisningslokaler og grupperum. Og der skal være sovesale og værelser til fastboende og kursister m.fl.

 

Vision
Alle os, der går ind for Grokrafts visioner, kommer bare, når vi har lyst. Vi har masser af sovegrej og overnatningsmuligheder - og vi satser på så hurtigt som muligt at producere rigeligt med super sunde fødevarer. Ophold er principielt gratis; men man må meget gerne give en donation, så vi har råd til de diverse udgifter. Fastboende, der får løn eller modtager kontanthjælp eller pension eller andet, betaler husleje. Hvis nogen vil afholde kurser eller andre arrangementer, hvor deltagerne skal betale noget, skal en del af betalingen gå til Grokraft. Vi satser på også at afholde markeder, festivaler, koncerter, teater og andet, hvor vi også kan modtage donationer, så vi oparbejder et overskud, der kan være med til at etablere andre tilsvarende projekter som Grokraft.

Grokraft
100 % biodiversitet, offentlig adgang, kurser og højskole, fællesskab. 

Tommy er én af initiativtagerne og fortæller her om projektet - og hans engagement. (Mere: forlaget-lynet.dk - forvandling.dk - glade-horder.dk).
Vi skal redde klimaet, biodiversiteten, dyrene, ulandene og os selv.


 

Føste fase: sommerlejr 2014-2021.
Vi har afholdt 7 sommerlejre, hvor vi har anskaffet materiel for cirka ½ million kroner. Vi har nu al det udstyr, som vi skal have i vores fremtidige projekt. Vi har borde og bænke og stole til 100 personer samt babystole. Vi har spise- og mødetelte, gruppetelte, sovetelte, lokumstelte, lagertelte, værkstedstelte. Vi har skiftetøj og gummistøvler i alle størrelser. Vi har dyner, soveposer, lagenposer, håndklæder mm. Vi har masser af køkkenudstyr. Vi kan lave gryde- og ovnretter til 100 personer. Vi har tallerkener, kopper, glas, spisebestik og meget mere. Vi har et lille børne bibliotek og masser af kreative materialer til børn. Vi har al professionel udstyr til en musik scene: mikrofoner, mixere, store højtalere, guitarer, el-klaver, bas, trommer, børne instrumenter mm. Vi har generator til at lave strøm. Meget værktøj og mange kasser med alle slags småting.Næste fase handler om start af Grokraft Naturhøjskole.
Når vi har købt en græsmark, kan vi allerede første år sætte al sommerlejr materiellet op. Det svarer til en mini-landsby til cirka 100 personer. Vi bygger straks det første hus. Og hvert år bygger vi på kurser yderligere 1-2 huse. Efter 10 år har vi en lille landsby. På kurser og festivaler planter vi masser af buske og træer - og anlægger haver, marker og stier mm. Her skal være 100 % biodiversitet: bakterier i jorden, orme, insekter, padder, fugle, en lille flok husdyr (svin, får, geder, heste). Her er offentlig adgang, café, kurser, højskole, sommerlejre, seminarer, workshops, konferencer, markedsdage mm.

Hvis man er genganger, tager bare afsted med tog og bus. Man ringer eventuelt og bliver hentet det sidste stykke vej. Vi har masser af sovepladser, feltsenge, madrasser, underlag, soveposer, lagenposer, håndklæder, skiftetøj og gummistøvler i alle størrelser. Man betaler noget, hvis man har råd. Børn er de altid velkomne. Man deltager i praktisk arbejde samt i fællesskaber, der handler om at fremme Grokrafts visioner.

  Hvad skal vi med dyrene?Bliv medlem - og giv penge, så vi kan købe den græsmark, hvor vores fælles fristed Grokraft skal placeres.


Vi skal frikøbe et passende stort stykke jord, som skal blive vores åndelige livmoder, en oase i samfundets mentale ørken, og bundproppen i elitens filosofiske badekar.

Vi skal redde naturen, dyrene, hinanden og kloden - men tager det skridt for skridt. Vi skal ikke være enige. Vi skal hver især finde ud af, hvad vi vil bidrage med - og så inspirere hinanden.

Alle forskellige aktive grupper kan komme - få grupperum - bruge faciliteterne - møde andre grupper - inspirere hinanden - komme ud af betragter rollen eller analyse rollen - bygge fremtiden op nedefra.

Lære at dyrke super sunde fødevarer - og bygge organiske huse af materialer, som vi producerer på marken. Forvandle vores indre natur.

Møder, seminarer, konferencer, kurser, markeder mm.

 
           

Bliv medlem af vores forening Folk og Natur - og støt Grokraft.

Navn:

 

Email:

Adresse:

Post nr:

By:  

Medlems kontingent

kr.

Engangs støtte

kr.

I alt

kr.

På din netbank kan du også lave en betalingsordning, hvor du overfører et fast beløb hver måned.

Betal til netbank reg.nr 8401 konto 1044124 - eller på MobilePay 40 42 75 54.

Har du spørgsmål: kontakt@grokraft.dk

 


Vi skal være gældfri, affaldsfri, tilskudsfri, markedsfri - men personlig og social handledygtige.

 

Nu skal vi samle penge ind. Hvis vi kan få 1000 mennesker til hver måned i et år at overføre 100 kr. til vores konto - eller få 100 mennesker til hver måned i et år at overføre 1000 kr. til vores konto, vil vi have 1,2 millioner kr., som er den sum, vi skal bruge for at købe den store græsmark, hvor vi vil starte Grokraft. Engangs støtte, større beløb og arv er også meget velkomne. De første 100 kr. er medlems kontingent til vores forening Folk og Natur - og gælder et år. Alle penge går udelukkende til vores fremtidige projekt Grokraft. Vi har brug for dig. Vil du være med? Få dine venner med! Alle bidrag - både store og små - er meget velkomne. Vi fortæller ikke - og ingen har adgang til at se, hvor meget den enkelte har bidraget med.


Vedtægter for foreningen Folk og Natur                     CVR.nr. for Folk og Natur: 37 07 48 61.
Når vi har indsamlet 300.000 kr., stifter vi fonden og den selvejende institution Grokraft.
Ifølge vedtægterne skal alle materialer og penge fra Folk og Natur så overføres til Grokraft.
Folk og Natur skal så nøjes med at arrangere sommerlejre, idet foreningen kan låne materiel og penge af Grokraft.

Udkast til Vedtægter for Grokraft
En fond og en selvejende institution har ingen årlig generalforsamling eller andre besluttende møder. Grokrafts formålsparagraf er meget omfattende og handler om, at vi vil gøre alt det rigtige, men at det er den enkelte deltager eller grupper, som selv finder ud af, hvad man vil og skal. Bestyrelsen skal nøjes med at stå for regnskab og det juridiske.

 


Ingen personer ejer jord eller bygninger. Ingen bestyrelse eller ledelse bestemmer, hvad der skal ske.


De fleste fællesskaber i Danmark har en mødekultur, hvor man har en dagsorden og træffer beslutninger. I de senere år har mange skiftet til "sociokrati", der stadig fungere lidt på samme måde, men hvor mange beslutninger delegeres ud til de grupper, der i praksis arbejder med beslutningens emne, sådan at dem, der skal træffe en beslutning, ved, hvad det handler om i praksis. Og ydermere kan enkeltpersoner nedlægge veto, hvis en beslutning direkte vedrører dem. Ofte gider folk dog ikke deltage i møderne. Et problem er, at virkeligheden udvikler sig anderledes, end man kan forudsige - sådan, at man ikke kan gennemføre beslutningerne i praksis, men må koordinere sig med hinanden hen ad vejen. Et andet problem er, at man på møderne "sidder" oppe i hovedet og tænker mere eller mindre abstrakt. Man har ikke kroppen med. Og bagefter udfører kroppen noget helt andet end det, man har besluttet. Vi går derfor mere ind for, at det enkelte menneske skal mærke efter i sig selv, hvad man brænder for. Og det skal man så fortælle de andre. Og herefter skal man koordinere sig med hinanden. Selvfølgelig opstår der situiationer, problemer og udfordringer, hvor man skal træffe beslutninger. Men her går vi ind for en proces, hvor man træffer beslutningerne hen ad vejen - så det i højere grad bliver koordination frem for beslutning.


Vi samler penge ind til at finansiere projekt 1, som så finansierer projekt 2 osv.


Vi vil gøre ligesom i slutningen af 1800-tallet, hvor fattige almindelige mennesker startede den første højskole, hvor de lærte at samarbejde og organisere sig på folkelige manér - og hvor det bredte sig til mange højskoler, som var grundlaget for grundloven, folkestyret, demokratiet, forenings-Danmark og alt det, vi elsker, men som er ved at blive sat overstyr, hvis vi ikke mødes og gør noget nyt.

Vi starter med Grokraft, som skal ligge på Vestsjælland. Her samler vi penge ind, så vi kan købe græsmarken. Resten etablerer vi i takt med, at vi får råd til det - og vi udfører alt arbejde selv i forbindelse med kurser. Undervejs tjener vi penge fra dem, der laver betalte kurser - og fra fastboende, der tjener penge eller får kontanthjælp eller pension - samt fra markedsdage, festivaler, koncerter mm. Og nogle af disse penge skal så bruges til at etablere projekt nummer 2, som skal ligge i Jylland. Og senere bliver det til projekt 3 og 4 - og gerne flere. Helt uafhængige og selvstændige projekter, men med samme visioner som Grokraft.

Idéen er altså, at vi alle skal bidrage til at finansiere projekt 1 (Grokraft), men at Grokraft så skal finansiere projekt 2. Og at disse to projekter skal finansiere projekt 3 og 4 osv. Det er nu, at vi skal skrabe penge sammen. Vi satser på dig og jer. Ud over at give penge, beder vi dig også fortælle alle andre om projektet. Skriv om det. Snak om det. Få andre med. Vi gør det sammen - med hinanden og for hinanden.
Vil du være aktiv nu?

I København er vi en gruppe, der overvejer at arrangere vore egne musikfestivaler, så vi dels mødes og har det sjovt - og dels tjener penge, hvoraf nogle går til indsamling til opstart af Grokraft.

En "større" festival over et par dage eller en uge kan for eksempel ligge på Sjælland, Lolland, Falster eller Møn - hos en landmand, der har en "ledig" mark. En mindre festival kan ligge i en park i en storby.

Skriv til os, hvis du vil være med på den ene eller anden måde:
som musiker, band, opstiller, aktiv i mad-drikke bod mm.

kontakt@grokraft.dkSiden er sidst redigeret 22. august 2022.

Intern: Login     Logout   

 

Vi søger en tegner / illustrator.

Vi skal søge Landbrugsministeriet om en "forhåndsgodkendelse", hvor vi beskriver vores projekt og redegør for, at vi har 100 % biodiversitet, offentlig adgang og undervisning mm. Derfor skal vi lave et lille hæfte med tekst og tegninger / illustrationer. Hæftet skal også bruges til lokale kommunale myndigheder og som reklame for vores projekt og sendes til foreninger, organisationer, politiske partier m.fl.

Vi kan desværre ikke give nogen løn, men dit navn vil komme på side 2, så man kan se, hvem der har lavet tegningerne og illustrationerne.

Du får grundig instruktion i, hvad der skal illustreres. Der skal vises noget om havearbejde, brug af trækdyr, huse, dome, branddam mm.

Vi har et par medlemmer af vores forening, der vil lave arkitekt tegninger og ingeniørberegninger til de lokale myndigheder, der skal godkende det miljømæssige, sundhedsmæssige og sikkerhedsmæsssige i forhold til natur og bygninger mm.

Dine tegninger skal mere være nogle simple illustrationer, der tænder fantasien. Det skal ikke være kunstværker - blot noget, der supplerer teksten - og gør hæftet interessant. Tegninger skal ikke vise, hvordan det bliver - men hvordan det måske bliver.

Du skal gerne bo i Stor-København, så vi kan mødes ofte.

Skriv til os: kontakt@grokraft.dk