Tilbage


En kort historisk gennemgang, så vi ved, hvor vi står.

Skriftsproget opstod i Mellemøsten omkring 1700 før år 0. Hurtigt udviklede det sig, og efter et par hundrede år blev der skrevet love. Der var en sociallov, der handlede om at hjælpe de svage. Og loven viser gangske tydeligt, at folk dengang var lige så intelligente og lige så kærlige, som vi er i dag. Skrifterne dengang viser også, at mænd og kvinder var meget mere ligestillet, end vi er i dag. Og man var også meget mere naturvenlige end os.

I de følgende 2000 år blev mennesker i vores del af verden mere og mere voldelige og krigeriske. Der kom en overklasse, der undertrykte de fattige. Der kom tortur. Man brændte 50.000 kvinder levende på bålet.

I nyere tid er der i Europa kommet revolution og indført parlament og demokrati. Men der kom så en opdeling mellem kapitalistklasse og arbejderklasse. Arbejderne skulle arbejde 10-12 timer dagligt ved farlige maskiner. De fik en løn, så de levede på sultegrænsen, og de fleste blev ikke mere end 30 år. Der kom strejker og sabotager - og arbejderne fik det bedre. I mange år - helt op til 1960 - skulle en kvinde dog have smæk for at underordne sig en mand.

I takt med at arbejderklassen fik det bedre, tog man slaver fra Afrika, erobrede kolonier og udplyndrede de fattige lande. I de seneste 50 år er overførslen fra ulandene til Europa steget år for år. Vestlige firmaer har købt de fattiges jorde, så de fattige nu bor i slum rundt om storbyerne. Ulandshjælpen er stort set gået til at bygge jernbaner og havne, så de vestlige firmaer kan producere store mængder af palmeolie, foder mm - og transportere det med tog til havnene, hvorfra det sejles til Europa. Her forarbejdes det industrielt, så der år for år udledes mere og mere CO2, der giver den globale opvarmning og den klimakrise, som vi står i.

Den grønne omstilling freder reelt landbruget og cement industrien, som er de største CO2-udledere. Produktionen af vindmøller og elbiler øger også CO2-udledningen. Man håber på, at det på lang sigt giver reduktion. Landbrugets maskiner trykke jorden, så der ikke kommer ilt ned, og derfor er jorden død. Man er derfor nødt til at gøde, vande og bekæmpe skadedyr. Der er en smule liv i overfladen. Fødevarerne indeholder under halvdelen af de stoffer, som vores krop har brug for. Og flere og flere får livstruende sygdomme.

- og hvad så nu ? -En undersøgelse i 2020 viste, at cirka 82.000 kvinder årligt bliver udsat for partnervold. Kvinder må gerne være på arbejdsmarkedet; men de skal opføre sig som mænd. Alle de kvindelige sociale omgangsformer er forbudt. Kvinder bliver også hele tiden bedømt på deres udseende. I mellemlagene skal en kvinde på i smart tøj og i sko med høje hæle (der ødelægger kropsholdningen). Hun skal bære øreringe og også gerne fingerringe, halskæde, armbånd mm. Og så skal hun sidde ½ time om morgenen og lægge en maske med makeup og farver, så hun ligner en standart-model. Personligheden inde bag masken og udklædningen opleves af mange kvinder som tomhed. Hun ER sit ydre. Der foregår nu en proces i samfundet, hvor mænd skældes ud for at gramse på kvinder.

Vi har en meget omfattende bevidstheds-industri og propaganda. Vi lærer, at folk for 2-3 tusinde år siden var primitive væsner, hvor mænd voldtog kvinder og dræbte hinanden. For et par 2000 år siden opstod nogle religioner med vision om fred, og i Europa opstod det spæde demokrati. I Middelalderen var der dog krige - og mennesker blev udsat for turtur. Men så fik vi revolution i slutningen af 1700-tallet. Og siden da er alt gået fremad her i Vesten, hvor vi er civiliserede. Vi sejlede ud til fremmede lande og "omvendte" dem til Kristendom. Vi handler med dem, så de også kan blive rige.

FN (De Forenede Nationer) har overbevist os om, at der er sket en halvering af fattigdommen. I 1990 var der 600 millioner under fattigdoms-grænsen - og i 2012 var der 900 millioner. Disse tal snakker man dog ikke om. Hvis man regner i procent og ser på, hvor mange procent, der var under fattigdoms-grænsen i 1990 - og hvor mange procent, der var det i 2012 - ja, så var det en halvering. Og FN's vigtigste opgave er jo at overbevise os om, at det går fremad.

Propagandaen virker. De fleste danskere tror, at det hele tiden går fremad. Vi bliver klogere. Vi løser alle problemerne. Og vi bliver rigere. (Arbejderklassens købekraft er ikke steget i de sidste 40 år.)

Vi hjælper alle de svage og syge, så vi tror, at vi bliver sundere og mere raske. (Der bliver dog flere og flere syge - både fysisk og psykisk). Vi får hele tiden flere omsorgs-institutioner, flere sygeplejersker, flere sygehuse - tror vi (men det modsatte er tilfældet). Vi bliver klogere og klogere (Det er kun de politiske modstandere, der bliver dummere). Og i fjernsynet er der "forskere", der fortæller os, at mennesker engang var primitive, men at der er sket en udvikling, så menneskeheden bliver mere og mere civiliserede. Vi har dog lige et problem med kineserne og russerne, som af en eller anden årsag er mentalt underudviklede. Så derfor bliver vi nødt til konstant at opruste militært. Og der er også nogle fejl-mennesker i her i landet. Så derfor skal vi hele tiden have mere politi og flere fængsler.

Vi har dræbt alt liv nede i jorden. Første led i fødekæden er næsten uddød. Der er færre og færre insekter. Flere og flere plante- og dyrearter uddør. Og samtidig med at vi udplyndrer de fattigste lande for deres råvarer og fødevarer, forsøger flere og flere af de fattige at flygte for at overleve. Mange af dem søger her til Europa. Og derfor er europæernes største problem immigrationen - og løsningen er er mere grænse-politi - og en militær mur rundt om Europa - så vi kan holde de fattige ude.


Demokrati: Der var engang, hvor kapitalistiske virksomheder ødelagde naturen og arbejdernes helbred - og derfor fik vi "demokrati", hvor politikerne lavede regler og love, som alle skulle rette sig efter. Det har udviklet sig til, at alt er forbudt, med mindre en lov har tilladt det. Og det tilladte er udtænkt af mennesker, der sikkert vil det godt, men reelt ikke ved, hvad de snakker om.

Hvad skal vi gøre? Vi vil lære af erfaringerne. Vi vil ikke bare visualisere og så begå alle fejlene igen og igen. Den aller vigtigste erfaring er, at vi skal mødes krop-til-krop - og snakke om, hvad jeg vil, - om hvad du vil, - og hvordan vi kan skabe nogle rammer, som vi kan udvikle os i.

Befri kroppen: Yoga, meditaion og meridian massage var oprindelig noget progressivt. I dag er det mest selvundertrykkelse, hvor kroppen opgiver og tilpasser sig.

Fra propaganda til fri bevidsthed: Hvad er det, som man bilder os ind? Hvad er det for en verdensorden, som Vesten har skabt? Hvad er Danmarks fremtid?

En oase i meningsløshedens ørken: For os, der gerne vil gøre noget for at redde os selv, hinanden og hele kloden.


Befolkningen mister mere og mere tilliden til politikerne. Regeringens talmand har øvet sig i at sige alle de rigtige argumenter. De vil løse klimakrisen, sørge for mere velfærd, forbedre havmiljøet, undgå iltsvind i de kystnære områder, styrke konkurrenceevnen ... og en lang række af andre velmenende projekter, som eksisterer i deres tanker. Og de nedsætter kommisioner, undersøger alle muligheder, støtter nye projekter osv.

Hvis der kommer en anden regering, bliver der nogle små justeringer, som de kan prale af. Men det overordnede bliver ikke bedre. For det er ikke den enkelte regerings skyld. Det er selve systemet, der er problemet.

Politikerne tror, at vi skal fortsætte med et system, hvor befolkningen kun skal bekymre sig om deres familie - og så skal de passe deres arbejde. Og så skal et lille mindretal af politikere ordne resten. Men det kan de ikke.

Det nuværende politiske system passede til situationen i 1800-tallet. Det var ikke særlig godt. Men det passede. Og der skete mange forbedringer. I dag praler politikerne også med, at der sker en masse forbedringer. Og det gør der også isoleret set. Men overordnet sker der en generel forværring, som er større end alle de små forbedringer.

De udfordringer og problemer, som vi står overfor i dag, kan ikke løses med det nuværende system. På både den yderste venstrefløj og højrefløj er der nogen, som tror, at man bare skal mere til venstre eller højre - og så vil problemerne løses. Dem på venstrefløjen kan tydeligt se, at de højreorienterede kun har illusioner, der i bedste fald kan hjælpe et mindretal. Og dem på højrefløjen kan også tydeligt se, at de venstreorienterede kun har illusioner, der i bedste fald også kan hjælpe et mindretal. Man stirrer sig blind på at tage afstand fra modstandernes stivnede bevidsthed.

Politikerne er lige så meget ofre som os andre. Vores bevidsthed er stivnet i et mønster, hvor vi godt kan se problemerne, men ikke kan se andre "løsninger" end dem, som det nuværende system giver mulighed for. Og det bliver til kvantitative op- og nedjusteringer, der på ingen måder takler de udfordringer, som trin for trin er blevet til kriser - og nu nærmer sig katastrofer.

På Grokraft vil vi "kigge" på den virkelige virkelighed. Det er ikke særlig svært eller indviklet. Vi skal bare turde slippe ud af vores bevidsthedsmæssige indespærring.

Det handler ikke om, at vi skal skifte til andre kulturers tilsvarende indespærring i deres bevidsthedsmæssige system. Men vi kan og vil godt blive inspireret af dem.


Hvis vi lykkes med at skabe nogle fristeder og skabe en folkelig bevægelse, der vil og kan redde os selv og menneskehedens og klodens fremtid ... hvor lang tid går der så, inden det lykkes?

Hvis vi sammenligner med den revolutionære bevægelse i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet - vil det tage 50 år. Og dengang begik man nogle "fejl", så alle problemerne kom igen på en ny måde.

Hvis vi sammenligner med højskolebevægelse i slutningen af 1800-tallet, bredte frigørelsen sig til arbejderklassen i løbet af 50 år. Men man forblev i den europæiske bevidstheds-struktur, som så langsomt har genskabt alle problemerne på en ny måde.

I Grokraft har vi lært af de historiske erfaringer. Vi vil ikke begå de samme fejl. Teoretisk kan vi i løbet af 5-10 år omforme hele samfundet, så kloden, naturen, dyrene og alle os mennesker bliver frie og lykkelige. I praksis tager det nok lidt længere tid.


Vi vil gerne bidrage til en fremtidig verden, hvor alle klodens mennesker samarbejder om fred, retfærdighed og genforening med naturen. Vi tror, at det kan lade sig gøre - men der er ingen af vore nuværende politikere, der tør tro på det - eller satser på det. De er ofre for en splittet og stivnet bevidsthed, der er destruktiv. Hvis vi skal redde kloden og os selv - skal vi have en folkelig bevægelse - som Grokraft, der fra neden af i samfundet bygger vores fremtid op.