TilbageHvad er bevisthed?
Her i Europa mener man, at bevidstheden er skabt af de sociale processer, som vore forfædre har været igennem. Menneskeheden er blevet klogere op igennem tiden. Det er sandsynligvis rigtigt. Men der er noget helt andet, som også former vores bevidsthed.

Kineserne opdagede for 3.000 år siden, at vi har 3 energikredsløb på overfladen i højre side af kroppen - og 3 på venstre side. I dag findes måle apparater. Og vi ved nu, at det er elektriske strømme. Det er ladninger i cellernes vægge - og når de støder sammen (når vi bevæger os), hopper ladningerne fra den ene celle til den anden - og det sker i bestemte baner, som nu er kortlagt. Man kan hjælpe strømmen til at løbe ved at massere langs sådan en bane (kaldet meridian). Men man kan også standse strømmen ved at have muskelspændinger, så cellerne ikke støder sammen.

Kineserne opdagede, at vi skifter rundt mellem sådanne energiladninger på overfladen af kroppen. Nogle gange spænder vi lidt op i musklerne mellem underliv og bryst - og/eller mellem bryst og hoved. Og så kan der opstå forskellige ladninger i henholdsvis underliv, bryst og hoved. Kineserne brugte disse symboler til at illustrere det med - idet rød farve betyder høj ladning på kroppens overflade - og gul betyder lav ladning.

Og det interessante er så, at energimønstret på kroppens overflade overføres via nervetrådene til hjernen, så der her opstår den samme bevidsthedsstruktur. Der kan opstå disse 8 energimønstre og tilhørende bevidsthedsstrukturer.

Men fordi vi har 2 kropssider og 2 hjernehalvdele, kan der opstå polariserede energimønstre og bevidsthedsstrukturer. Her er vist 4 eksempler:


Kineserne skifter rundt mellem forskellige energimønstre på kroppens overflade - og efter hvert skift får de en ny bevidsthedsstruktur i hjernen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De gamle grækere stivede i dette mønster. De tænkte, at sjælen kom fra himlen og befandt sig i hovedet. Og det dyriske kom fra jorden og befandt sig i underlivet. Men brystet og vejrtrækningen fik de to til at spille sammen. Når man døde, kom sjælen op i himlen, og det dyriske blev til jord igen.

De gamle jøder stivnede i dette mønster. Menneskets JEG befandt sig i brystet - og det var omgivet af åndelige kræfter. Når man døde, høstede Gud Jahve den dødes bevidsthed. Den døde blev bare til jord.

Den kristne kirke stivede i dette mønster. Halvdelen af befolkningen omkring Jerusalem var grækere og halvdelen jøder - og de to kulturer blandede sig med hinanden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senere stivnede den arabiske kultur i dette mønster. Bevidstheden i højre side gør, at man (underliv) underkaster sig Allah (bryst/hoved). Bevidstheden i venstre side gør, at man (bryst/hoved) oplever, at man er en overbygning på Allah (underliv).

Republikanerne i USA er stivnet i dette mønster. Højre side: Man skal ikke styre noget (hoved) Og der skal ikke være nogen styring af samfundet. Man skal bare koordinere sig med sine medmennesker. Venstre side: Man kigger bare og følger.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Alienation

Den kristne kirkes bevidsthed blev til den europæiske bevidsthed. I 1400-tallet projicerede europæerne underlivet udenfor JEG'et - idet man opfattede det dyriske og det seksuelle som ondt.


Reifikation

I 1800-tallet kom en spaltning mellem højre og venstre side, så man oplever arbejde og samfund med højre side - og familie og religion med venstre side. Man identificerer med den ene side - og projicerer den anden ud på de politiske modstandere. De venstreorienterede identificerer sig med højre side (forstand og arbejderklasse) - de højreorienterede identificerer sig med venstre side (familie og Gud).


Deperdution

I 1980-90'erne kom en spaltning mellem bryst og hoved, så vi i dag har dette energimønster og tilhørende bevidsthedsstruktur. Socialdemokratiet, som tidligere forsøgte at bygge bro mellem bevidsthederne, mistede deres orientering. Folk mistede følelsen af et JEG - så man i dag mest består af 6 MIG'er.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunister og marxister identificerer deres JEG med abstrakte tanker om samfundet. De kender til bevidsthederne i de andre dele af hjernen. Og de kender til forskellige grupper, som identificerer sig med de andre bevidstheder. Disse andre er dumme og har ikke forstået den højere visdom.

Anarkisterne identificerer sig med deres dyriske JEG og er især modstandere af dem, der siddet fastlåst i en hjerne-bevidsthed. Der er også natur-elskere og veganere, der mærker deres underliv i højre side - og mener, at vi skal genforene os med naturen.

Efter den tredje spaltning af bevidstheden i 80-90'erne har vi fået partiet Alternativet, som identificerer sig med følelserne i brystet, hvor de oplever moral - og oplever, at alle andre ikke har moral.

Vi har også fået Liberal Alliance, som identificerer sig med nogle frie tanker om det enkelte menneske.

Vi har stadig de traditionelle liberale, som identificerer sig med følelserne i brystet, så man bare skal mærke efter, hvad der er rigtigt.

Og vi har fået en masse seksualpolitiske fraktioner, som identificerer sig med deres underliv i venstre side - og gerne vil være seksuelle væsner.

Ingen af disse grupper kan samarbejde med hinanden. Men alle mener, at deres bevidsthed er naturlig.

Det karakteristiske er så, at alle disse europæere mener, at de har den højeste visdom. Mennesker i andre kulturer er bare under-udviklede. Det, som europæerne er gode til, er at splitte alting ad. Og det, som de ikke kan finde ud af, er at skabe sammenhæng i noget. Og alle de forskellige grupper kan ikke holde hinanden ud - i mere end ganske få timer.

Vi i Grokraft har arbejdet os ud af den stivnede bevidsthed. Og vi inviterer alle til at komme og være med. Hvis vi skal redde os ud af én eller alle de kriser, som vi har nu, kan det kun lade sig gøre, hvis vi slipper stagnationen og splittelserne i vores bevidsthed. Det vil dels medføre, at vi kan samarbejde - og dels at vi kan bygge en fremtid op.

Vi vil gerne demonstrere, hvordan man snakker, holder møder og aktionerer - samtidig med, at man skifter rundt mellem alle 8 grundlæggende energimønstre og deres bevidstheder:

Frigøre sig
Det er forholdsvis let at slippe spaltningerne i bevidstheden. De er social skabte. Man skal bare tillade sig at være lidt barnlig. Men man befinder sig stadig i det polariserede energimønster. Og her bruger man venstre side til følelser og familie - og højre side til en analyserende bevidsthed.

Og fordi man ikke kender til andet, tror man, at man skal forstå noget med denne bevidsthed - for at kunne skifte til et andet energimønster og en anden bevidsthed. Men det skal man ikke. For hvis man prøver på det, vedbliver man at være i dette energimønster og denne bevidsthed.

Man skal skifte over til at mærke sin krop. Og så skal man kroplig udsætte sig for noget, hvor man mærker et andet energimønster. Her bliver man måske lidt forvirret, fordi man føler, at man mister sin bevidsthed. Men hvis man forbliver i det nye energimønster - og leger lidt med det - får man en aha-oplevelse, hvorved der dukker en ny bevidsthed op i ens hjerne.

Det er strukturen i bevidstheden, der er skiftet. Når man har gjort det samme flere gange, har man lært det nye energimønster at kende - og så er det let at skifte energimønster og bevidsthedsstruktur. Så skal man mange gange igen og igen foretage sådan et skift - og dermed blive god til at skifte mellem de to energimønstre og de to bevidsthedsstrukturer, som man nu kender.

Når man er blevet god til det, går man i gang med et tredje osv. Der er 8 i alt. Og de 2 har man allerede lært af forældre og pædagoger, da man var lille. Nogen lærer det meget hurtigt. De fleste skal bruge et par måneder. Nogen skal bruge et år eller to. Det er meget svært at gøre alene. Det er meget lettere at være en lille gruppe.

Hvis man kun leger med det en gang imellem, lærer man det aldrig. Man skal tage det som et permanent skift i sit liv.

Man kan til enhver tid altid polarisere sin bevidsthed og lege "normal" europæer, så man kan snakke med en "normal" europæer. Man kan også dygtiggøre sig og lære en anden kultur at kende, så man for eksempel kan snakke med en "normal" araber eller en "normal" USA-Republikaner. Men det føles altid selvundertrykkende sådan at stivne og spalte sin bevidsthed.


Psyko-energi
Når man forbliver i ét energimønster og dets bevidsthed, bliver man træt. Hvis man så skifter til et andet, får man en følelse af frihed - og får mere energi. Hvis man skifter rundt mellem alle energimønstrene, opretholder man et højt energi-niveau.

Mange ved godt, at træthed ikke kun er noget fysisk, men også psykisk. Og så tror man, at man bare skal slappe af ind imellem.

Men man kan faktisk oparbejde mere energi ved at være aktiv. Man skal bare inddrage alle 8 grundlæggende energimønstre i sine aktiviteter.

Den ene af disse handler om at være total energiforladt. Og det er kommet på mode - og kaldes meditation. Og så tror man, at man bare skal skifte mellem sin sædvanlige stivnede udfoldelse og meditation. Men det giver ikke mere energi. Det giver bare en pause i at forbruge energi.

Kroppens bevidsthed
At skifte energimønster er ikke bare noget energimæssigt. Hvert energimønster bruger kroppens muskler og åndedrættet på en særlig måde. Når man skifter, er der nogle muskler, der spænder mere op - og andre, der slipper noget spænding.

Tilsammen giver det en særlig krops-bevidsthed, der er helt anderledes end det, som de fleste i dag kalder krops-bevidsthed. Den psyko-energetiske bevidsthed kan vælge, beslutte, nyde og reagere på samme måde som hjernen.

Hvis man er åben for at mærke denne psyko-energetiske bevidsthed, vil man opdage, at den ofte er hurtigere end hjernen. Ideelt skal de to bevidstheder samarbejde. Men de kan også trække i hver sin retning. Når der er fare på færde, er det klogt at rette sig efter sin hjerne. Ellers er det klogere at rette sig efter den psyko-energetiske bevidsthed - som man bare kalder sin krops bevidsthed. Det er noget, som vi har erfaret gang på gang.

Så når vi (der ved det her) skal træffe en beslutning, har vi ofte to forskellige tilskyndelser. Den ene fra hjernen og den anden fra kroppen. Og så er det, at vi følger vores erfaringer - og vælger at følge kroppen. Her får vi ikke nogle ord eller analyser. Her følger vi bare vore fødder, som allerede er begyndt at gå.


Chakra-bevidsthed
Når man altid forbliver i det europæiske energimønster, opstår der nogle bevidsthedsmæssige spaltninger (stregerne). Det er kun tankemæssigt, at de eksisterer. Hvis man tillader sig at lege lille barn, er de der ikke. Men når man er stivnet sådan, opstår der et overflade-JEG (blå). Det kan man mærke. Bevidsthedsmæssigt handler det om at forsvare, forklare, undskylde og begrunde, hvorfor man er spaltet og stivnet.

Hvis man slipper alle bortforklaringerne og mærker efter, kan man mærke 7 følelses- mæssige knudepunkter - hvert kaldet et chakra. Egentlig er disse chakraer bare en blanding af de bevidstheder, som knytter sig til kropsdelene.

Det er blevet på mode at lave chakra-terapi, chakra healing, chakra-rensning mm. Det er præcis det modsatte af, hvad healing og terapi oprindelig handlede om - nemlig at blive hel og få en sammenhængende bevidsthed. Og de teknikker, der anvendes, handler ikke om, at man skal ud af denne splittede og stivnede bevidsthed - men at "kæle" lidt med den.

Der er også nogle terapeuter, der arbejder med de "7 stråler", idet de forestiller sig, at der er sådanne 7 forskellige stråler, der kommer fra Himlen - og aflejrer sig i de 7 chakraer. Chakraerne er dermed blevet guddommenelige.

Beviset på, at chakraerne er virkelige, opnår man ved at føre en hånd ned foran sig. Så kan man mærke de 7 knudepunkter (hvis man altså er stivnet i det euræiske energimønster).

Hvis man befinder sig et ikke-polariseret energimønster - og altså har samme energimønster i begge kropssider, kan man ikke mærke nogen chakraer. Så mærker man de følelser og den bevidsthed, som energimønstret giver.


Skrift tegn
Når man skal skrive navnet på et energimønster, anvender man i Kina et trigram bestående af 3 streger, når der er samme energimønster i højre og venstre side. Og man anvender et hexagram bestående af 6 streger, når der er et polariseret energimønster, idet de nederste 3 streger repræsenterer højre side og de 3 øverste venstre side.

Når man skal skrive navn på et energimønster med vestlige bogstaver, bruger man et E efterfulgt af et tal. Man kan så skrive: "Jeg vågnede i E28, men lå og ventede, indtil min krop lige pludselig sprang op som E4."E-tallene knytter sig til denne rækkefølge:

Når man snakker, har kineserne nogle særlige navne, som kun forvirrer en vester-
lænding. Derfor bruger vi nogle andre navne:


Åndelig bevidsthed
Her i Danmark var det NFS.Grundivig (1783-1872), der udbredte tankegangen om det åndelige. De høje ladninger (RØD) i hoved og underliv giver en udadvendt kropslig og materiel oplevelse, mens den lave ladning (GUL) i brystet giver en modtagende gensidig telepatisk bevidsthed mellem alt liv.


Søren Kierkegaard (1813-1855) formulerede en eksitentialisme, hvor det åndelige eksisterer før det individuelle.


Hvis man skifter rundt mellem alle energimønstrene, oplever man forskellige slags åndelige bevidstheder, men de er alle blot forskellige udtryk for én sammenhængende bevidsthed. Hvis man gør sig modtagelige for denne bevidsthed, oplever man en kosmisk skabende bevidsthed. Det er Jahve, Allah, Gud - og også de indiske guder - og alle andre tilvarende åndelige kræfter. Det interessante er, at der er sådan en universal åndelig kraft, som påvirker os alle sammen. Det er en skabende kraft. Hvis man begynder at identificere sig med denne skabende kraft (Gud), oplever man, at man modtager bevidsthed om, hvad man skal gøre - og det handler altid om, at skabe harmoni mellem alt liv.

Der er ikke ret mange (hvis nogen) politiker, som mærker denne kraft. De mener, at den skabende kraft er i vore hjerner. Og alt, hvad de kan finde på, er at skabe stadig større afstand mellem menneskers hjerner og menneskers kroppe. Der skal altid mere central magt - altid mere politi og mere militær. Det er ikke den enkelte politiker, der er et monster. Det er samfunds-systemet.