TilbageDen endelige revolution

I Nord-Amerika hos indianerne var der en forudsigelse - efter at de havde set, hvordan den hvide mand ødelagde naturen - og dermed på lang sigt var årsag til udryddelse af planter og dyr - og dermed også mennesker. De tænkte, at der ville komme en endelig revolution.

Den endelige revolution kommer, når børnene
kan løbe på bare fødder hen over jorden.


Når indianerne oprindelig rejste hen over jorden, brugte de hunde som trækdyr. Men den hvide mand brugte heste - og havde masser af kvæg. Disse store dyr trampede på jorden, så overfladen blev hård. Dermed kunne der kun komme en smule luft ned i de øverste 10 centimeter - sådan at alt liv længere nede døde. Trykket mod jorden gjorde også, at sten blev pressset op på overfladen - og så kunne børn ikke længere løbe bar-fodet på jorden, for så gjorde det ondt, når man ramte en lille sten - og der kom let skader og sår.

I dag er det tunge landbrugsmaskiner, der trykker jorden. Det naturlige liv nede i jorden er dødt. Planterne optager kun meget lidt fra jorden. Man er så nødt til at gøde og vande. Og man er også nødt til at bruge gift til at dræbe ukrudt og skade dyr, fordi man har ødelagt den økologisk balance.

I 1920'erne var der landmænd i Europa, som omlagde deres jord. Man opformerede vilde jord-bakterier og spredte dem ud på jorden. Man opdagede, at ukrudt og skadedyr egentlig var en slags gødning og gavndyr. Man reducerede antallet af store husdyr fra (måske) 50 til 2. Dengang var det realistisk, at denne omlægning ville tage 10-12 år.

I løbet af 1940'erne var der flere, der omlagde jorden. Og fokus var på at opformere sunde bakterier. De æder døde rødder - så jorden skal være fuld af rødder. Og de drikker vand - så der skal være rødder helt ned til grundvandet, så der er en konstant vandforsyning nedefra. Bakterierne indånder ilt og udånder kuldioxid - ligesom os - så der skal være masser af biller, der graver mange sprækker og gange 1½ meter ned i jorden.

Bakterierne udskiller syre, som opløser ler og sand, hvor der er alle grundstoffer. Det bliver til en næringsvæske, som planternes rødder opsuger. Så bliver planterne super sunde. Og dyr og mennesker bliver super sunde.

I 1970'erne var vi nogle, der lærte af 20'erne og 40'erne - men vi fandt også ud af, at vi kunne omlægge jorden på bare et par år. Den viden tager vi med os til Grokraft.

Alle rødderne fylder halvdelen af jorden, og derfor "vokser" jorden med (måske) 30 centimeter, mens alle sten bliver nede. Så er jorden blød og lettere fjedrende. Og så kan børnene løbe hen over jorden på bare fødder.


På Grokraft bytter vi om på rækkefølgen. I stedet for den endelige revolution, gør vi den til den første revolution.


Vi starter med at grubbe jorden. Det vil sige, at vi kører med en stor traktor, der trækker en grubber, der laver dybe revner ned i jorden. Og vi sår græsser, der laver dybe rødder ned til grundvandet. Herefter skal der aldrig køre tunge maskiner på jorden. Enkelte store dyr er OK. En lille have-traktor er også. Hest og heste-redskaber og håndarbejde er fremtiden. Måske små robotter.

Det første år skal der ikke dyrkes noget på jorden; men der skal tilføres og opformeres sunde bakterier fra den vilde natur. Også biller. Vi skal genopbygge første led i fødekæden. Det vil resultere i, at vi på sigt ikke bliver syge, men kan begynde at reducere mængden af medicin og sygehuse.

Den nuværende kroniske sløvheds-depression vil ophøre. I stedet for de nuværende fødevarer, der består af stivelse - vil de samme grundstoffer i stedet danne sukkerstoffer, så vi ikke kan lade være med at lege og danse. Og så vil vore tanker og vilje blomstre, så vi ikke mere vil finde os i social undertrykkelse.

Det er den endelige revolution - forstået som den egentlige revolution.