Tilbage


  Klima-flygtninge
Vestlige firmaer har købt de fattiges jorde i Afrika, så der år for år overføres flere og flere fødevarer her til os. Den fattigste tredjedel af afrikanerne er blevet fattigere og fattigere år for år. Og flere og flere flygter til Europa. Vi vil gerne have alle de råvarer og fødevarer, som kommer til os; men vi vil ikke have mennesker, der flygter til os. De skal blive i Afrika, selvom de sulter.

Nu er der så en klima katastrofe, der gør, at der er flere og flere områder, hvor det bliver varmere og varmere - og hvor flere og flere dør af sult. Det medfører, at mange forsøger at komme til Europa. Og politikerne forsøger så at at løse problemet med mere bevæbnet grænse-politi langs Europas sydlige grænse.

Men det realistiske er, at der kommer flygtninge til os. De søger derhen, hvor de kan få noget at spise. Her er Danmark speciel. Nu forsyner vi 50 millioner mennesker med kød; men kød giver syre i blodet og er årsag til de fleste dødsfald. Og der er en global udvikling i gang, hvor folk skifter til planteføde. Og så kan Danmark forsyne 200 millioner med plante-mad. Men det realistiske er nok, at folk rundt om vil blive selvforsynende. Og så skal Danmark kun producere til dem, der bor her i landet.

Hvor mange kan bo her? Hvis vi vil leve lige så primitivt som i Bangladesh, kan her bo og leve cirka 28 millioner mennesker. Men dels vil vi gerne leve bedre - og dels vil verdenshavene stige, så Danmarks areal bliver mindre. Der skal jo også være vild natur. Hvis vi vil producere bygge-materialer, tekstiler til tøj og alle slags fødevarer til dem, der skal bo her, er det realistiske tal, at der højst kan bo 15-20 millioner mennesker.

Lad os som et tanke-eksperiment forestille os, at vi bliver 15 millioner mennesker, hvoraf de etniske danskere udgør en tredjedel. Hvordan klarer vi det?

Hele den europæiske tankegang er 100 % spærret inde i det europæiske bevidstheds-mønster. Og kun hvis man har denne bevidstheds-struktur, forstår man vores "system".


Hvis vi så om nogle år har 10 millioner nye flygtninge, der ikke forstår den europæiske tankegang, har vi en stor udfordring.

De fleste arabiske flygtninge forstår kun denne bevidsthed.

Mange indiske flygtninge forstår kun denne.

De fleste afrikanere forstå kun denne eller andre ikke-polariserede bevidstheder.


Hvis vi her i Danmark skifter system, så vi har alle 8 energimønstre som samfunds-institutioner, vil alle flygtninge altid kunne føle sig hjemme, fordi de har mindst én institution, hvor de forstår, hvad der foregår. Og det giver mulighed for, at de herfra kan lære om andre dele af samfunds-systemet.

Ifølge grundloven har vi en 3-deling af magten, der knytter sig til 3 forskellige bevidstheder.


Men her i Danmark og de andre nordiske lande er det i tidens løb blevet til, at vi reelt kun har én samfunds-magt.

De to andre kun eksisterer på papiret. Embedsmænd og dommere skal i dag bare rette sig efter lovgivningen. Og venstre kropsside bruges kun til familie og religion.

Når og hvis klima-flygtninge i virkeligheden kommer, får vi hjælp fra andre kulturers bevidstheder. Hvad enten vi kan lide det eller ej, vil de forskellige flygtninge bringe alle 8 energimønstre og tilhørende bevidstheder til os.

Hvis det går sådan, som dette skrift's fantasi skitserer - hvor vi får en ny samfunds-situation (med alle 8 bevidstheds-mønstre), løser vi alle problemerne meget lettere og hurtigere end nu, hvor politikerne, teknokratiet og bureaukratiet umuliggør alt det smarte og fornuftige, fordi de er spærret inde i den splittede og stivnede europæiske bevidstheds-struktur. Så måske skal vi glæde os til at modtage 10 millioner mennesker - i stedet for at frygte det.

Måske kommer der kun 1 million flygtninge. Bliver det så lettere eller sværere? Og bliver det sjovere og mere interessant eller det modsatte? Hvad er det for en verden, vi vil have?

Os, der har startet Grokraft, har erfaret, at det er godt, at vi både kan udfolde os med det europæiske bevidstheds-mønster og med bevidstheds-mønstre fra andre kulturer.