Tilbage


Folke-magt
Det er naturens orden, at unge mænd danner bander, der forsvarer deres landsby eller lokal-område. Sådan har det været i tusinder af år. Men med statsdannelserne har magthaverne gjort alt for at bekæmpe sådanne lokale bander. Man har hvervet nogle af de unge mænd til militær og politi. Og disse uniformerede personer skal så sørge for at bekæmpe bander og sætte nogle af dem i fængsel.

I dag er der nogen i bunden af samfundet, som ikke får de muligheder, som de fortjener - og de ender som oftest i en bande, som kun kan klare sig med kriminalitet. Derfor kommer der mere og mere politi og flere og flere fængsler.

Magthaverne mener også, at de skal have et stærkt militær, der kan bekæmpe fjender, hvis det er nødvendigt. Og derfor kommer der mere og mere militær.

Allerede for et par tusinde år siden, da Romer-riget havde en meget stor hær - og ville besætte hele verden - og dermed skabe "fred" - troede de - var der grupper af vise mænd og kvinder, der forudså, at der engang ville komme fred her på Jorden. Man skulle ikke have nogen stærk hær. Folk skulle lokalt forsvare sig selv - på en defensiv måde.

Vi har set det tydeligt i nyere tid, hvor USA ligesom romerne satser på at have en stærk hær, der kan styre alt på denne klode. Men i Afhganistan mislykkedes det. For afghanerne dannede ikke nogen stærk hær, der skulle slås med amerikanerne.

Men i hver eneste landsby var der et par mænd, som havde skjult et par geværer og nogle patroner. Og når amerikanerne kom forbi, var der lige pludselig en amerikansk soldat, der blev skudt - og man fandt aldrig ud af, hvem der skød. Til sidst turde amerikanerne kun være på deres baser. Og til allesidst rejste de hjem.

Det er sådan en folke-magt, som nogen forudså for et par tusinde år siden - og som de mere intelligente af os også forestiller os vil komme i fremtiden. Så hvis "busserne" besætter os, ønsker vi ingen krig, hvor vores militær skal slås med busserne. Men vi ønsker, at der i alle landsbyer og bydele er en lille lokal folke-magt - bestående at nogle, der har gemt et par geværer og patroner. Og idéen er, at der skal være sådan en lokal folke-magt overalt. Så vil busserne forholdsvis hurtigt forsvinde og tage hjem.

Denne lokale folkemagt kan også blive vores fremtidige politi. Hvis man i dag bliver udsat for et røveri, kan man godt ringe efter politiet - og de kommer så efter ½ time, hvor røverne er forsvundet. Men med moderne teknologi kan man godt lave et lokalt alarm-system, hvor nogle i den lokale folkemagt bliver alarmeret straks - og kan fungere som en lille militær-politi-enhed.

Hvis der også opstår et lokalt folkeråd, kan folke-magt (unge mennesker) og folkeråd (deres forældre m.fl.) samarbejde, så man lokalt klarer de problemer med unge voldsbøller, som kommuner, politi og ungdomsfængsler i dag bruger kræfter på. Som supplement til "forebyggelse", hvor en blid og sød pædagog skal overtale en ung desperado til blidhed - kan de jævnaldrende i den lokale folke-magt tage affære her-og-nu - og gøre det fortløbende, så det får karakter af, at de unge lokalt socialiserer hinanden.

Altså en fremtid, hvor vi kan nedlægge militær, politi og fængsler. Sådan som nogle spåede det for et par tusinde år siden - og som mange af os i dag ønsker det.

Samfund