Skal vi smadre kloden mere og mere - eller skal vi skabe Paradis på Jord?

Tilbage


Hvad er det her?

1) Lokal kommunikation - for dit postnummer område (storby). Der er 10 forskellige blogs (emner), som du kan vælge mellem: Har du hørt, Vi ses, Gå i byen, Vi børn, Vi unge, Vi ældre, Musik og sang, Krop-Sind, Passe børn, Sær-behov. Hvis du vil skrive noget, skal du først oprette en profil med postnummer, dit fornavn/kaldenavn og ansigtsfoto. Andre kan så se dit navn og ansigtsfoto ved siden af det, som du skriver. Du kan også indsætte billede og video.

2) Formidling af den kritiske forskning om samfund og bevidsthed. Det er i modsætning til den bevidsthedsindustri og propaganda, som foregår i dag.

3) Oplæg til start af Grokraft natur-kultur-mødested – et nødvendigt fristed – for at redde os selv, hinanden, naturen og hele kloden. Projekt beskrivelse

4) Blogs - hvor vi skriver til lokal gruppe, regional gruppe, hele landet eller lukket gruppe - samt breve mellem 2 personer. Disse blogs handler om at skabe udvikling og forandring i samfundet.


Alle kan frit bruge hjemmesiden. Intentionen er, at alle personer og grupper, der ønsker fred, retfærdighed, genforening med naturen og globalt samarbejde - kommunikerer her på denne hjemmeside.

Ingen af os er perfekte. Vi har laster, begår fejl og dumheder. Vi spiser ind imellem det forkerte, drikker noget der sløver os - og gør noget, som vi fortryder. Men alle er velkomne her. Når vi er på vores "sted", ryger vi kke, drikker ikke alkohol og spiser ikke kød. Det sker dog, at nogle sidder og griller et stykke over bålet. Og det sker også, at vi opfører os dårligt. Men så hjælper vi hinanden til en udvikling, som vi kan være stolte over.


Hvorfor er det helt nødvendigt at kende til den kritiske forskning?Hvad vil vi med livet? Se vore børn vokse op. Se dem smile og være glade. Bevare kærligheden i vores forhold. Leve lykkeligt til vore dages ende. Det er sådan, at bevidstheds-industrien og propagandaen har påvirket os. Det er individualisme. Staten og virksomhederne tager sig af kloden og produktionen. Vi skal bare passe vores arbejde.

Denne opfattelse opstod i 1800-tallet med en spaltning i bevidstheden, så den ene hjernehalvdel tog sig af samfund - og den anden af familie. Og det med samfund har vi da også indflydelse på. Vi kan sætte et kryds på valgdagen hvert fjerde år. Og så er der national-økonomer, sociologer, psykologer og tusinder af andre eksperter, der vejleder politikerne - og sørger for, at vi holder fast i vores kulturs værdier - herunder spaltningen i bevidstheden - så vi kan koncentrere os om os selv, vores partner og vore børn.

Men det er sket - og det sker ind imellem, at samfundet ikke bare kan fortsætte, som man plejer. Så opstår der folkelige bevægelser med idéer, visioner og planer om at forandre virkeligheden. Og sådan er vores situation i dag. Lige nu er der mange forskellige grupper, der trækker i hver deres retning. Dem, der sidder på magten i samfundet, kan slappe af - og nøjes med de små lapperier, som man kan blive enige om.

Men udviklingen går meget hurtigt lige nu. Der er mange store kriser, der hver truer med at ødelægge naturen, menneskeheden og hele kloden. Men der er ingen af de nuværende politiske eller folkelige grupper, der evner at skabe de nødvendige forandringer.

Vi må derfor gøre, ligesom det er sket mange gange op gennem vores historie - at vi iværksætter lokale initiativer, hvor vi begynder at tænke helt nyt.

Det er denne "begyndelse", som Grokraft handler om.

Nogle af os har studeret tidligere folkelige bevægelser. Andre af os har udtænkt helt nye visioner. Og mange "arbejder" med at komme ud af deres hoved - og ned til deres hjerte, hvor de føler, hvad det er, vi skal.

I Grokraft er alle velkomne. Vi har ingen færdige løsninger. Men vi har mange erfaringer og idéer. Det vigtige er, at vi finder sammen. Det er kun sådan, at vi takle alle de store udfordringer, som vi står overfor.

Vi vil ikke bare have små forbedringer, mens de store kriser forværrer virkeligheden. Vi vil tænke os om - og så gøre det rigtige. Vi vil genforene os med naturen. Både den der-ude - og den i vore kroppe.

Det bliver spændende, interesant og sjovt. Velkommen.