TilbageHvis danske politikere påfører landbruget en CO2-afgift, bliver det dyrere at producere i Danmark, og så bliver man udkonkurreret af andre landmænd i EU, som ikke skal betale sådan en afgift. Men hvis alle landmænd i EU påføres en CO2 afgift, hilser danske landmænd det velkommen, fordi de er omstillingsparate - siger de.

At dansk landbrug nu dræber alt liv nede i jorden, i åerne, fjordene og det nære hav - snakker danske landmænd ikke om. De postulerer - mener - og tror selv, at de dyrker jorden på den bedste måde - men vil da gerne omlægge produktionen, når der nu viser sig at være et problem.

Dansk landbrug fungerer nu på den måde, at der er én mand og en masse tunge og dyre maskiner, der kører hen over jorden og trykker den, så alt liv længere ned end 10 centimeter er dødt. Derfor er man nødt til at gøde, vande og sprøjte med gift, fordi naturens egne regulering er sat ud af spillet.

Folk bliver mere og mere syge. Men det klarer man med mere medicin og flere hospitaler. Men man burde i stedet foretage en total omlægning af landbruget til det naturlige. Så behøver man ikke gøde, vande eller bruge gift. Man skal holde op med at bruge maskiner, der trykker jorden og kvæler alt liv nede i jorden. Så bliver arbejdet lettere og billigere - og vi bliver sundere og får mere energi.

Men der er tidspunkter, hvor man så skal være ganske flere end én mand (og hans maskiner). En omlægning til det naturlige vil indebære, at der skal være 5-10 personer i stedet for én. Og den omlægning er landmændene ikke parate til.

Nu er det 35 % af befolkningen, der har livstruende sygdomme (på grund af mad, der kun indeholder en tredjedel af de grundstoffer, som vi har brug for). Ifølge forskerne bliver det 45 % af os, der får disse sygdomme omkring år 2025. Og inden år 2030 er det sandsynligvis 50 % af os. Før eller siden vil det medføre, at folk begynder at tænke. Og før eller siden vil det medføre en omlægning af landbruget - fra noget natur-fjendtligt til noget naturligt, hvor der er masser af mikro-liv nede i jorden.

Den vanskeligste omlægning af landbruget er omstillingen fra én mand til 5-10. Og det handler ikke om, at landmanden skal have ansatte - for det har han ikke råd til. Man skal bare være 5-10 personer, der ejer, bor og arbejder sammen.

Med den nuværende bevidsthed vil det medføre opslidende diskusssioner, skænderier, magtkampe og skilsmisser i det uendelige. Vi skal derfor lære at få en oprindelig og naturlig bevidsthed. Så kan vi fungere socialt og kollektivt. Og så bliver vi glade for at bo og arbejde sammen.

Jamen, er det ikke meget dyrere at være 5-10 voksne (og børn) - frem for kun at være en kernefamilie - og en masse maskiner?

Det første man skal være klar over er, at man bruger lige så megen arbejdstid med maskiner som med håndkraft (eller med hest og heste redskaber). Det fortalte gamle bønder, der i deres ungdom arbejdede med hest, og som siden arbejdede med traktor og maskiner. Og vi, der i 1970'erne også fravalgte traktor og maskiner, erfarede det samme.

Og det er faktisk billigere at droppe de dyre maskiner - og overgå til nogle mere simple redskaber. Man skal heller ikke gøde, vande eller bruge gift, hvis man producerer på naturens præmisser.

Hvis man skifter fra kernefamilie til kollektiv, skal der selvfølgelig bygges flere værelser. Men maden producerer man jo selv. Flere børn skal så i skole, på udflugter, lejrskole mm. Og det koster penge. Men hvis man er flere voksne, er det kun på bestemte tider, at der er brug for alle i fødevareproduktionen. Og nogle kan derfor ind imellem tjene penge på at lave noget andet.

Det eneste problem er, at vi har en lovgivning, der ikke tillader sådan fælles-eje.


Hvad skal vi ?
På grund af den "lille istid", hvor sommer temperaturen blev så lav, at man ikke kunne producere planter nok - og at man derfor startede med kød-produktion .... laver dansk landbrug nu kød til 50 millioner menneskers årsforbrug. På 80 % af al landbrugsjord dyrkes der foder til dyrene.

Det har medført nogle problemer:
1) Samlet set udleder hele verdens kød-produktion halvdelen af drivhusgasserne. Landmændene vil ikke nedlægge deres livsværk. Men før eller siden bliver de nødt til det. Ellers kommer der meget mere storm - og verdenshavene vil stige med mere end 9 meter. Landmænd håber på en teknisk løsning, hvor industrien kan indfange drivhusgasserne, så de kan fortsætte, som de er vant til. Men det er ikke i folkets interesse.

2) Kød giver syre i blodet. Årerne ætses indvendigt, så der flyder flager rundt i blodet. Halvdelen af alle dødsfald i Danmark skyldes kød-spisning. Syren ætser muskler, sener, organer og knogler. Folk får gigt og en lang række sygdomme. De fleste over 60 år skal have kunstige hofter og/eller knæ.

3) Dyrenes afføring og tis - samt gødningen til at avle foder - gør, at åer, fjorde og det nære hav dør.

Løsning på problemerne - hvis man er blevet klogere:
1) Omlægning fra kødproduktion til planteproduktion. Hvis der omlægges, kan dansk landbrug producere plantemad til mindst 200 millioner menneskers årsforbrug. Men folk rundt om i verden vil sikkert hellere producere lokalt.

2) Nedlægge landbrug og indskrænke landbrugsarealet til mindre en en fjerdedel. På dette areal er der jord nok til at producere planteføde til alle danskere samt til en stor eksport.

Hvad skal vi bruge den frigivne jord til?:
1) Mange vil gerne flytte på landet og bo i et landsbyfællesskab, hvor man er selvforsynende med planteføde.

2) Der skal være meget mere "vild" natur - altså områder, hvor mennesker ikke er.

3) Der skal være områder, hvor mennesker og dyr lever i harmoni sammen på naturens præmisser (ligesom Grokraft).

4) Vi skal lave et netværk af markveje på kryds og tværs over hele landet. Igennem smukke naturområder, - med søer, hvor man kan bade, - og med vandhaner med frisk drikkevand. På disse veje kan man vandre, cykle, køre i hestevogn mm. Der er frugt buske og frugt træer langs vejene. Der er ind imellem borde og bænke. Der er bålpladser, hvor man kan slå telt op. Og der er små kroer, hvor man kan købe mad og overnatte. Og her kan man leje en hestevogn - og så køre 80 kilometer - og aflevere hestevognen til en helt anden kro. Man kan også leje cykler på samme vilkår. Det bliver Danmarks helt store turist attraktion, hvor vi kan tjene betydelig mere på turisme, end landbruget nogen sinde har tjent.

kontakt@grokraft.dk