Tilbage


Kærlighed


Den historiske udvikling

Oprindelig boede man i landsbyfællesskaber. De unge var én fælles arbejdsstyrke. Man byggede hinandens huse (fælleseje) - og markerne var også fælles. De unge skiftede ofte kærester. Der var seksuelle lege og fester. Kvinderne fik samme kropslige rytme med ægløsning ved nymåne (ikke pik i kusse) - og menstruation ved fuldmåne (sex på kryds og tværs).

De voksne havde mere stabile forhold, der kunne vare ½ år - eller 1-2 år - og ofte 3-4 år. Nogle varede meget længere, men det var ikke normalt. Når et forhold ophørte, gik der kort tid, inden begge parter fik et nyt forhold (i samme landsby).

Ægteskab var oprindelig for adelen - og det handlede om arv. Forældrene bestemte, hvem deres søn eller datter skulle giftes med. Og når man blev gift, blev det registreret i nogle protokoller, som præsterne havde ansvaret for. Når så den ene døde, arvede den anden det hele. Og når den anden døde, arvede den førstefødte af børnene det hele.

Kirken mente, at sex var syndigt, men Gud accepterede det, når det handlede om at sætte børn i verden. Folk i landsbyerne blev også tvunget til at gifte sig. Hvis en ikke-gift kvinde blev gravid, blev hun bortvist fra landsbyen. Det normale var, at en ny-gift kvinde blev bollet af adelsmanden, så det førstefødte barn var hans.

Landsbyfællesskaberne gik langsomt i opløsning. I stedet for fælles marker, fik hver gård deres egne markstykker. Og de gamle mænd sad nu i en rundskreds og besluttede alt.

Man flyttede væk fra landsbyen, og den biologiske famile byggede nogle gårde. Og på hver gård var der én mand, der skulle giftes med én kvinde, og de var så husbond og husmor. De andre blev malkepiger og staldkarle. Den gifte kvinde skulle gerne få børn. Hvis en af de andre kvinder fik børn, var barnet født udenfor ægteskabet - og så blev kvinden udstødt.

Efterhånden skiftede det til, at man fik 3-generations-familier, som så ejede et par gårde. Og det skiftede senere til kernefamiler, hvor der var én mand og én kvinde. I starten havde man også en aftægts-bolig, hvor bedsteforældrene kunne bo. Men endnu senere kom de på plejehjem.

I sidste halvdel af 1800-tallet kom en religiøs vækkelse med en spaltning mellem højre og venstre side, så man fik et JEG i den ene hjernehalvdel og en sjæl og et følelsesmæssigt tomrum i den anden. Det gav en trang til at forene de to sider, så JEG'et i den ene side kunne få en kæreste, der så gav det følelsesmæssige indhold i den anden side.

Den religiøse vækkelse handlede også om, at manden i et forhold skulle give kvinden smæk (røv fuld) i enden mindst hver tredje uge, så Satan ikke kunne besætte hendes underliv. Hun skulle slås, indtil hun græd ordentligt - ellers virkede det ikke.

Mænd og kvinder i disse 2-somheds forhold (kernefamilie) sled hinanden psykisk ned. Og flere og flere er nu singler.

Mange unge kvinder i dag køber en fortrydelsespille - og går til fester med en masse alkohol og stoffer samt sex. Og mange får flere aborter, mens de er unge.

Så nu føler man sig enten helt alene - eller også som en del af et parforhold. Venner opleves i den hjernehalvdel, hvor der ikke er kærlige følelser.

I nyere tid har nogen skiftet over til at have 2 kærester. Og så har man et 3-persons forhold. Det er meget mere behageligt end at være 2. Når man kun er 2, sker det let, at man ligesom befinder sig i hver sin grøft - bevidsthedsmæssigt i hver sin hjernehalvdel. Og så har man låst bevidstheden fast, så der ikke sker nogen udvikling. Men hvis man er 3, er der hele tiden en tredje, der ser problemerne og udfordringerne fra en tredje synsvinkel. Og så udvikler bevidstheden sig hele tiden.

I England er det normalt, at man har sådan en nummer 2-kæreste. Man snakker dog ikke om det, og nummer 2-kæreste kommer ikke på besøg og snakker med nummer 1-kæreste. I Frankrig snakker man mere frit om det. Og her kommer nummer 2-kæreste ind imellem på besøg, sådan at nummer 1-kæreste og nummer 2-kæreste lærer hianden at kende.

I Danmark, hvor de fleste er totalt stivnet i en polariseret bevidsthed med et JEG i den ene hjernehalvdel og en kæreste i den anden hjernehalvdel - er en tredje kæreste et problem, for vedkommende passer ikke til, at man kun har to stivende og adskilte bevidstheder.

Hvis man så alligevel har sex med en tredje, opstår der jalousi på den dårlige måde. Og så er man "utro" og har bedraget sin kæreste, som så føler sig svigtet og forladt.Polyamory

Her i Vesten var det bøsserne i 1970'erne, der skiftede fra kun at have én kæreste til at have sex med sine venner.

Det har så bredt sig til andre - og har fået navnet polyamory - altså at have et kærligheds-forhold til mere end ét andet menneske.

De fleste af disse polyamory forhold består af 3 personer. Der er dog også forhold med 4-5 personer. Og der er lavet en undersøgelse i USA om disse gruppefamilier. Det fremgår heraf, at de fleste har dannet sådan en familie for børnenes skyld, fordi børnene har det MEGET bedre med flere voksne - end kun med 2.

Hvis man tager til andre kulturer, hvor man lever i landsbyfællesskaber, viser det sig, at børnene har det MEGET bedre end hos os i Vesten. Her viser det sig også, at børnene gensidigt socialiserer hinanden, og at der derfor ikke foregår nogen "opdragelse", sådan som vi kender det i Vesten.


Kinesiske symboler

I det følgende vises nogle kinesiske symboler, der er 2-3000 år gamle. Det handler om hoved, bryst og underliv. Hvis der er høj elektrisk ladning på overfladen, er der brugt rød farve. Hvis der er lav ladning, er der brugt gul farve. Energimønstret overføres til hjernen via nervetrådene, så der i hjernen opstår en tilsvarende struktur i bevidstheden. Og det viser sig, at selve strukturen udgør en væsentlig del af bevidstheden.


Kultur-mønstre

Der er i tidens løb opstået store kulturer, hvor magthaverne har formået at ensrette folk, så alle tænker ens - og retter sig ind efter magthaverne.


Her er det europæiske energi- og bevidsthedsmønster, som der også er hos demokraterne i USA. Manden identificerer sig med højre side, hvor der er høj ladning i underliv og hoved - og oppe i hjernen har han to bevidstheds-poler, så han hele tiden har en analyserende bevidsthed. Kvinden identificerer sig med venstre side, hvor der er høj ladning i brystet - og oppe i hovedet er der én bevidsthedspol, sådan at alt hænger sammen i et slags kaos.

Seksuelt skal manden have en fantasi i hovedet, mens han har sex - ellers får han slap penis. Kvinden skal mest af alt føle kærlighed. Den korte version er så, at mænd skal have sex, og kvinder skal have kærlighed.


I vores kultur er bevidstheden totalt splittet. Højre side bruges til samfund, arbejde og det fysiske - og venstre side til familie og kærlighed. Mænd kan have sex uden kærlighed (kvinder kan selvfølgelig også). Det er noget fysisk. Men man vil også gerne have kærlighed. Det tragiske er, at der ikke er kærlighed i samfundet, arbejdet og det fysiske. Hvis man skal finde lykken, skal det ske med venstre side.

Altså: Højre side har ikke noget med kærlighed at gøre. Her er du en brik i systemet. Du kan uddanne dig til et godt job. Eller have familie og venner, der skaffer dig et godt job. Men her kan intet ændres i selve systemet (kapitalisme og imperialisme). Sådan er det bare. Venstre side er så dér, hvor du har en indflydelse på det sociale. Du kan få en kæreste. Du kan blive lykkelig. Du/I kan købe et hus og have - og lege, at I er Adam og Eva i Paradisets have. Men du kan ikke ændre på parforholds-systemet, fordi du har en splittet og stivnet bevidsthed med et JEG i din ene side og en kæreste i din anden side.

Du er tilsvarende splittet og stivnet mellem hoved (forstand) og underliv (krop/natur). De fleste mener derfor, at vi skal herske over naturen. (Både den derude - og den i vores krop).


Her er det arabiske energi- og bevidsthedsmønster. Man skal især lægge mærke til højre side, hvor der er en slags overvægt af åndelig energi og bevidsthed - altså den gule farve. Manden identificerer sig med denne side, og bevidstheden handler om, at det fysiske menneske (underliv) er en del af et åndeligt fællesskab, som dels består af familien og dels af stammen. Kvinden identificerer sig med venstre side, hvor hun (bryst og hoved) er en overbygning på det guddommelige (Allah).

Hos kvinden er tanker og følelser altid koblet sammen. Hvis hun snakker med fremmede mænd, udstråler hun kærlighed - og så tror manden måske, at hun gerne vil have sex med ham - og derfor skal hun tildække sig - eller en mand skal følge hende, når hun færdes offentligt.


Her er det energi- og bevidsthedsmønster, som Republikanerne har i USA. Ligesom i den arabiske kultur er det Gud (hoved) der styrer - men ikke alt. Manden skal bare følelsesmæssigt (bryst) udfolde sig frit - og så tro på, at Gud klarer eventuelle problemer. Kvinden har ingen kropslig eller følelsesmæssig energi. Hun skal bare følge manden. Hvis han overskrider hendes grænser, kan hun dog blive hysterisk og skrige.
Biologiske rytmer


I gamle dage gik man ikke med ur. Vores indre biologiske ur har "timer" på 90 minutter. Og man kan mærke det - med en præcition på plus-minus 10-15 minutter.

Første time

 6:00- 7:30

Anden time

 7:30- 9:00

Tredje time

 9:00-10:30

Fjerde time

10:30-12:00

Femte time

12:00-13:30

Sjette time

13:30-15:00

Syvende time

15:00-16:30

Ottende time

16:30-18:00

Niende time

18:00-19:30

Tiende time

19:30-21:00


Man har også rytmerne om natten. Her har man en dyb søvn på 80 minutter og en let drømme-søvn på 10 minutter. Under drømme-søvnen bevæger øjnene sig fra side til side, selv om de er lukkede.

Mænd
En mand har også rejsning af penis i de 10 minutters drømme-søvn.

Om dagen har manden også seksuel lyst i 10 minutter for hver "time". Man arbejder i 80 minutter - og har seksuelle lyster og fantasier i 10 minutter. I USA er der virksomheder, hvor en mandlig kontor-arbejder skal have sit eget kontor, og hvor manden så arbejder i 80 minutter - hvorefter han skifter over til en porno hjemmeside og sidder og ornanere i 10 minutter, inden han fortsætter arbejdet. Man har lavet "undersøgelser", der viser, at sådan en opførsel medfører, at en mand samlet set mere "effektiv" rent arbejdsmæsssigt, end hvis han "arbejder" hele tiden.

Nogle kvinder siger ofte, at mænd hele tiden tænker på sex. Men det er ikke rigtigt. Det er kun 10 minutter hver "time" (90 minutter). Hvis en mand ikke har haft sex inden for de sidste par dage, kan han dog godt få rejsning (stiv pik), hvor gang han ser en kvinde. I visse kredse (især i USA og nogle tantra-grupper her i Danmark) er det en norm, at en mand skal have sex hver dag efter arbejdstid - uanset om hans kæreste har lyst eller ej - for så går manden ikke rundt med et uforløst pres i testiklerne (nosserne).

Det er ret normalt, at en mand onanerer ofte, hvis han ikke har haft sex. (Kvinder kan selvfølgelig også). Man behøver ikke at få orgasme. Man kan også "nøjes" med en såkaldt "åndelig orgasme", hvor man standser lige inden den fysiske orgasme, men hvor man får et bevidsthedsmæssigt pust oppe i hjernen.

For manden opstår den seksuelle lyst som et lyn fra en klar himmel. Der skal lir med det samme - ikke nogen langsom opvarmning. Og efter 10 minutter forsvinder den seksuelle lyst lige så pludselig og hurtig.

Psykologen Sigmund Freud (1856-1939) skrev, at man kunne "sublimere" sin seksualitet - altså udskyde den eller undertrykke den. Og hvis en mand er i gang med noget nødvendigt eller interessant arbejde, gør han det. Men i vores kultur, hvor kirken traditionelt har ment, at sex er syndigt - og at man skal afholde sig fra det, foregår der også en kulturel sublimering. Så ophober der sig et pres i mandens testikler - og så er der prostitution, krænkelser, vold mm.

Hos mange vestlige mænd er der et indespærret pres, og når de ser en kvinde, får de trang til at gøre noget. En mand kan godt styre det på en god måde, så han nøjes med at smile - og glæde sig over, at han har sådanne lyster. Og så kan han sublimere sig selv - og udskyde sin seksualitet, til han er alene og onanerer - eller er sammen med en kæreste.

Andre mænd ligger under for vores kulturs normer, hvor mænd traditionelt har undertrykt kvinder - og de tror, at der er i orden at gramse på en kvinde eller sige noget frækt. Det er ikke i orden. Det skal de lade være med.

Kvinder
I landsbyfællesskaberne i gamle dage havde alle kvinderne menstruation ved fuldmåne, og så kunne man have sex mere frit. Ved nymåne skulle man kun have sex, hvis kvinden skulle gøres gravid. I frie kulturer har kvinder seksuel lyst både ved menstruation og ved æg-løsning. I vores kultur - med mange mukelspændinger i underlivet - har de fleste kvinder seksuel lyst ved æg-løsning, og smerter ved menstruation.

I frie kulturer smutter et forster let ud af livmoderen. I vores kultur skal kvinden presse, og det gør ondt.

En kvinde har selvfølgelig samme biologiske rytme som manden. I hver "time" (90 minutter) får manden et pres i testiklerne i 10 minutter, mens der produceres sperm. Men en kvinde får ikke noget pres.

I vores kultur med masser af psykisk undertrykkelse, følger vi jo ikke bestemte rytmer. Men det er godt at kende til dem. En kvinde kan få det meget lettere, hvis hun forstår en mands indre rytmer. Hver "time" vil han i 10 minutter opføre sig lidt seksuelt - og så kan man trække på smilebåndet og lade ham lege med det. Det er befriende, at man ikke gør det til et problem, men opfatter det som noget naturligt og sjovt.

En mand skal selvfølgelig ikke gøre noget med kvinden, med mindre hun åbner sig for det. Og hun skal vide, at det er overstået på 10 minutter, hvorefter mandens lyst forsvinder.

Ligesom en kvinde skal lære noget om en mands seksualitet og samarbejde med den - skal en mand også lære noget om en kvindes seksualitet og samarbejde med den.

En kvinde vil gerne have sex engang imellem. Det skal starte langsomt. Der skal være en opvarmning. Et "forspil", hvor kvindens kropslige lyst vækkes. Måske er den allerede opvakt, så hun er parat til sex med manden. Men i de fleste tilfælde er det er langsom proces.

I vores kultur, hvor underliv, bryst og hoved er adskilte med muskelspændinger - og hvor der er tilsvarende bevidsthedsmæsssige spaltninger, kan man have sex, hvor det kun er underlivet, der er aktiv.

Den gode kærlighed handler om at forene underliv, bryst og hoved - både kropsligt og bevidsthedsmæssigt.

Og fordi der er forskellige biologiske processer i en en mande-krop og en kvinde-krop, kan det blive en leg, der er befriende. Men det kan også blive et socialt spil, hvor man i det lange løb ikke gider mere.Køn

Kropsligt og bevidsthedsmæsssigt er der ikke kun mænd og kvinder. Der er kvindagtige mænd og mandsagtige kvinder - og alle mulige mellemformer. Og nogen er non-polære - altså bare et menneske. Der er ikke kun én slags seksualitet. Der er mange.

På den ene side skal vi arbejde os frem mod, at vi ikke længere skal have spaltninger i vores bevisthed, så vi er fastlåst i et bestemt mønster. På den anden siden skal vi acceptere os selv og hinanden, sådan som vi nu engang er.

Vi skal acceptere de kærligheds-relationer, som opstår. Men vi skal også gøre os klart, at det er naturligt, at enhver af os udvikler sig gennem hele livet. Hvis det skal gå godt, er det nødvendigt med viden og samtaler om, hvad kærlighed er - og kan være.Seksualitet
Hvis man frigør sig fra kultur-mønstrene, kan der opstå helt andre seksuelle mønstre. Hvis både mand og kvinde indtager samme energimønster - og gør det i begge side - kan de følge hinanden igennem flere energimønstre og seksualitet. De kan så udføre den oprindelige "tantra", hvor man med de 4 energimønstre med høj ladning i underlivet oplirer hinanden mere og mere. Men i stedet for at få orgasme, skifter man så over til de 4 energimønstre med lav ladning i underlivet, hvor man så aflirer mere og mere. Og så kan man tage adskillige runder. Eventuelt holde nogle pauser. Man kan også tage en runde - lave noget andet i et par timer - tage en runde - lave noget andet et par timer - tage en runde osv. Fordi man ikke får udløsning og orgasme, bevarer man lysten til mere sex.

Man kan også nøjes med opliring i de 4 energimønstre med høj ladning i underlivet. Man skal så ligge og lave frigørende bevægelser, så der ikke er nogen muskelspændinger mellem underliv og bryst - og heller ikke mellem bryst og hoved, men hvor kroppen bølger, som om den er en violinstreng, der svinger langsomt. Så kan man få en "total-orgasme", hvor kroppen ligger og svinger af sig selv i 10-15 minutter. Det er naturens egen terapi-form. I flere uger efter er der ingen muskelspændinger, og åndedrættet et meget stort.

Man kan også skifte mellem de 4 energimønstre med lav ladning i underlivet. Det giver forskellige følelser af kærlighed.

Det oprindelige og naturlige er, at man skifter mellem alle kombinationerne. I de stivnede kulturer har begge parter samme polariserede energimønster, hvor manden identificerer sig med det ene (typisk højre side), mens kvinden identificerer sig med det andet (typisk venstre side). Det svarer til, at man altid spiser den samme kage - og at lysten langsomt forsvinder.

Men hvis man skifter energimønstre (polariseret eller samlet) kan man "lege" med krop og følelser. Man kan dyrke BDSM (bondage, dominans, sadisme og masochisme) - eller udforske følelserne, når man inddrager ydmygelse, smerte og underkastelse - kombineret med ømhed, kærlighed og medfølelse - eller lave rollespil med frække og komiske roller - eller lave konkurrencer og lege med det seksuelle.

Der opstår let det, som nogen kalder, at den svage partner "går i sub" (submissiv). Det gør, at vedkommende ikke reagerer, når hans eller hendres grænser overskrides. Partneren tror måske, at alt er godt - og fortsætter legen. Men "subben" mister mere og mere sin selvrespekt. Og efter legen er der et langt psykisk efterslæb, hvor han eller hun føler sig misbrugt.

Der er to måder, hvorpå man kan undgå det. Den ene og naturlige er, at den dominerende part hele tiden - ind imellem - bremser op og spørger, om alt er fint - og om man skal fortsætte. Den anden er, at man aftaler et stop-ord. Når "subben" bruger det, skal legen standse strakt.

Hvis ens partner går i "sub", skal man bruge mindst en halv time på at holde om "subben" og vise ømhed og kærlighed - indtil "subben" kommer ud af følelsen af at have mistet sig selv.

Erfaringen er, at det ikke er handlingerne, der giver nogen tilfredsstillelse, men det psykiske med- og mod-spil i legen. Og det er vigtigt, at parterne taler med hinanden om, hvad der er godt og skidt. Og det skal altid være sådan, at begge parter efter legen synes, at det var godt.

Man kan godt være 3 eller flere i sådanne lege; men det fungerer kun, hvis alle er bedste venner.

Hvis det handler om første eller anden gang, hvor man er sammen med en anden, skal man nøjes med blid sex, hvor man undervejs skal være tæt og mærke hinanden, så man bagefter føler sig totalt kropsligt accepteret og værdsat.

Her i Europa har der været (og er stadig) en voldsom kvindeundertrykkelse. Mange kvinder kan ikke få orgasme. Og nogen har smerte ved samleje. Men de har også brug for kropslighed. Det vigtige er, at man ikke fokuserer på penis og vagina. Kærlighed handler om hele kroppen. Og med kærlighed kommer tillid og afslappelse, så man kan blive mere fri og legende.


Pik i kusse egner sig til at få børn. Manden får også en stimulering af penis, mens kvinden mest bare får nogle behagelige følelser. Hvis manden ikke har fået udløsning det sidste døgn - får han det så nu. Men ellers er sådan et samleje temmelig kedeligt. Og det viser sig da også ved, at man i de etablerede parforhold har mindre og mindre sex - og til sidst slet ikke gider.

Der er to slags sex. Den ene handler om nærvær og mærke hinanden. Her er pik i kusse godt. Opliring er sekundært. Den anden handler om at blive seksuelt stimuleret og få orgasme. Her kan man også have pik i kusse, men det oplirer ikke ret meget - og en kvinde bliver mindre stimuleret end en mand.

Man skal sørge for at blive opliret. Man kan godt onanere på sig selv i et seksuelt forløb med en partner. Og man kan lege og eksperimenter med sin partner - om hvordan man oplirer hinanden.