Tilbage


Den korte version

 

Det startede med, at man tog slaver. Så undertrykte man bønderne - og ødelagde deres fællesskaber.

 


 

Man tvang folk ind på fabrikker til en sulte-løn.
De fleste blev kun 30 år,
og mange døde af sult.

 


 

Man dræbte livet i jorden, så folk nu kun får halvdelen af de næringsstoffer, som vi har brug for.

 


 

Man udplyndrede ulandene - og sejlede alt her til os, så de fattige sulter eller dør.

 


 

Man ødelagde klimaet, så vi fik mere storm - og man ødelagde naturen med affald og spildevand.

 


 

Folk tager mere og mere medicin - og unge mennesker skader sig selv.

 


 

USA forsøger at styre og kontrollere hele verden. Grokraft opstår og laver aktioner.

 


 

Gro Sommerlejr starter - og vi laver hundreder af store pløkke imod stormvejret.

 


 

Kloden lider mere og mere nød. Så nu vil vi lave et natur-kultur-mødested.

 


Sundhed - Fred - Retfærdighed


Praktisk: Hvad gør vi her og nu?
Vi finder sammen i en lokal gruppe. Vi mødes jævntlig. Vi snakker om de forskellige emner, som vi kan læse om på www.grograft.dk. Vi kontakte andre om at deltage i vores gruppe. Vi laver gade-aktioner, hvor vi sætter plakater op, uddeler flyers, snakker med folk, lave et lille AHA-show osv. Vi kontakter andre grupper. Vi mødes. Vi laver idé-udveksling. Vi arrangerer et regionalt seminar. Vi laver en masse opslag på de sociale medier. Vi inviterer nye til et informations-møde. Vi er med til at skaffe penge til køb af første natur-kultur-mødested. Vi laver børne-arrangementer. Vi afholder et week-end kursus. Vi samarbejder med andre grupper om at lave en sommerlejr. Vi er aktive på den landsdækkende blok, hvor vi kommunikerer om, hvad vi skal. Vi holder en fest. Vi hjælper hinanden med dagligdagens opgaver og udfordringer. Vi finder på noget nyt. Vi udvikler os - fra individualisme til fællesskab.


Vi finder hurtigt ud af, hvordan vi skal bruge de 6 kommunikations-sider. Men vi skal også hjælpe hinanden med, hvordan man bruger dem - og skrive til nogle og få dem med i kommunikationen. Der er altid en rød lampe, der blinker når der er noget nyt, som man skal se - og måske tage stilling til.

Hvem laver aftensmad i dag? Jeg får besøg af 2 venner, men har kun én ekstra madras! Hvem vil hjælpe mig med at lappe min cykel? Her er en lækker opskift på en sund suppe. Hvem vil være børne-passere på lørdag, hvor vi andre skal sidde og snakke? I morgen er vi nogen, der laver plakater her hos mig. Hvem vil være med i en dating-gruppe?

Start en blog om idéer til en ny grundlov. En blog om arrangere et landsmøde. En blog om regional AHA-show med teater, musik mm. En blog om ungdoms-projekter. En blog om studiekreds for pensionister. En blog om at forberede en efterårs-lejr. En blog om at lave sund sæbe og shampoo. En blog om relevante juridiske regler.

Hvordan finder vi stedet på Vest-Sjælland, hvor det første natur-kultur-mødested skal ligge? Hvordan finder vi nogen på Vest-Sjælland, der har en nedlagt stald eller lade, hvor al Grokraft's sommerlejr materiel kan opmagasineres (ca. 40 kvadratmeter)? Det behøver ikke være låst inde - de værdifulde ting opbevares andet sted.

Ensretningen, undertrykkelsen, opdragelsen har gjort, at vi er havnet i dette energimønster og dets bevidsthed - i højre side (venstre hjernehalvdel).

Politikerne kan ikke forestille sig, at bevidstheden kan være anderledes. Og hvis du er selvstændig, er der 1000 regler, som passer præcis til denne bevidsthed, og som du er nødt til at følge.


Ensretningen, undertrykkelsen, opdragelsen har gjort, at vi er havnet i dette energimønster og dets bevidsthed - i venstre side (højre hjernehalvdel).

Her er vi alle forskellige. Du skal finde lykken.
Din 2-delte splittede bevidsthed gør, at du skal finde et 2-somheds-forhold. Kernefamilien er det eneste rigtige. Her bestemmer du selv.

- det vil vi ikke mere -

- sådan var det oprindeligt -
- sådan er børn fra fødslen af -
- sådan forudsagde profeterne, at det vil blive -
- sådan vil vi ha' det -

Støt vores projekt økonomisk!
      Alt hvad vi ejer,
      giver vi til hinanden
      i vort lokale fællesskab.

Hvis I ikke vender om
og bliver som børn
kommer I slet ikke
ind i Himmeriget!

kontakt@grokraft.dk