Tilbage


Krop-Hjerne
På kroppens overflade kan der være 8 forskellige elektriske landningsmønstre. Her ses gamle kinesiske symboler. Rød farve betyder høj ladning. Gul farve betyder lav ladning. Vi kalder dette elektriske lag for energilegemet. Og vi snakker om 8 energimønstre. De giver en særlig kropslig bevidsthed.

Her i vores kultur, hvor alle er stivnet i det samme energimønster hele tiden, lægger man ikke mærke til denne kropslige bevidsthed. Men når man har frigjort sig og skifter rundt mellem energimønstrene, opdager man, at kroppen har en bevidsthed, som ligner hjernens bevidsthed - nemlig at der er en bevidsthed. Og der er altså sådanne 8 forskellige bevidstheder - rent kropsligt.

Fra kroppens overflade går der nervetråde op til hjernen, så der her opstår samme struktur i bevidstheden. Når man befinder sig i ét energimønster, har man samtidig en hjerne-bevidsthed, hvor man lægger mærke til det, som passer til energimønstret. Hvis man så skifter til et andet energimønster, skifter strukturen også i hjernen - og så lægger man mærke til noget andet, som så passer til det energimønster, som man er skiftet over til.

Det er elektriske strømme i de såkaldte meridiaer, der forsyner overfladen med et energimønster. Men fordi der er forskellige meridianer i de to kropssider, kan man have et polariseret energimønster med forskellige mønstre i de to sider.

Det normale er, at man nogle gange polariserer sig - og altså har to energimønstre, der giver 2 forskellige bevidsthedsmønster i hver sin hjernehalvdel. Og andre gange samler man sig til et fælles energimønster, så der er samme struktur i de to hjernehalvdele.


I vores kultur - i Vesten - er det normale, at vi altid har en splittet energi. Historisk opstod det i 1800-tallet. I børneopdragelsen sker det normalt, når barnet er 3-4 år gammelt.

I højre side har man det gamle græske energimønster, som grækerne stivnede i omkring år 300 før 0. I dag identificerer de venstre-orienterede sig med denne bevidsthed. Og den bruges også til at styre samfundet mm.

Og i venstre side har man det gamle jødiske energimønster, som jøderne stivnede i 3-400 år før 0 - og som den jødiske højrefløj stadig identificerer sig med. I dag identificerer de højre-orienterede sig med denne bevidsthed. Og den bruges også til familie, religion, kærlighed mm.

Både de venstre-orienterede og de højre-orienterede kan godt mærke deres "anden" side. Her oplever de en dumhed, som de tager afstand fra. Men i deres under-bevidsthed påvirker det dem lige så meget som den side, som de identificerer sig med.


Nogle kulturer er stivnede i modsatrettede energimønstre


Europæisk og USA-Demokratisk kultur


Arabisk kultur


USA-Republikansk kultur


Indiansk kultur


Med den europæiske bevidsthed kan der kun tænkes 2 forskellige løsninger på alle problemer:

Enten er der nogen (hoved), der skal styre og kontrollere alt (underliv).

Eller også er der ingen styring og kontrol - man (bryst) skal bare mærke efter, hvad der er rigtigt at gøre.

Når vi engang er blevet befriet, er der 8 forskellige bevidstheds-strukturer, som vi vil bruge i forskellige situationer.


Hvis man vil læse mere, kan man på www.forlaget-lynet.dk købe Falkeøjes bøger ...

Himlen på Jorden - revolutionær bevidsthed
(sociologisk tankegang)

Paradisets Port- psykisk forvandling
(psykologisk tankegang)

Bøgerne supplerer hinanden - og er egentlig Del 1 og Del 2 af et samlet værk - men kan læses i tilfældig rækkefølge. Man skal dog læse den enkelte bogs kapitler i den skrevne rækkefølge, idet der er en logisk udvikling af forståelsen igennen teksten. Intentionen er, at man skal lære at anvende alle 8 naturlige energimønstre og deres bevidstheder.