Tilbage


Levende jord


Hvad vil vi ?
Mange vil gerne bo på landet og have en stor have og være mere eller mindre selvforsynende med fødevarer. Politikerne mener, at de skal bo inde i byerne. Her kan de lave hobby-landbrug. Ude på landet skal der være effektivt landbrug med stor produktion af fødevarer. Det tager vi i Grokraft ikke stilling til.

Vi vil gerne lave en stor fødevareproduktion, men bare gøre det mere effektivt og mere smart - end traditionelle landmænd gør i dag. For de kører med store maskiner, gøder, vander, bruger gift - og dræber naturen.

Vi vil gøre, som vi lærte af progressive jordbrugere i 1920'erne og 1940'erne - og som vi selv gjorde i 1970-80'erne - at vi ikke bruger maskiner, ikke gøder, ikke vander og ikke bruger gift - men genetablerer en naturlig jord.

Vi lærte i 70-80'erne, at det kunne lade sig gøre, - at det tog lige så lang arbejdstid som traditionelt landbrug - hverken mere eller mindre tid, - og at vi producerede lige så stort udbytte pr. hektar som det traditionelle landbrug.

Vi lærte, at det kun kan lade sig gøre, hvis der er 100 % bio-diversitet. Masser af buske og træer - og masser af fugle. Vandhuller til padder og insekter. Alle arter af de såkaldte husdyr: katte, hunde, svin, får, geder, høns, ænder, køer og heste. Kun nogle få af hver art. Men hvert art har en særlig og nødvendig funktion i naturens balance. Hvis den ødelægges - havner man før eller siden i den situation, at man selv skal udføre deres opgaver - og det bliver så til det nuværende landbrug med maskiner, gødning, vanding og gift.

NB. Når man dyrker uden kunstgødning, skal den enkelte mark ligge i kvælstof samlende græs hvert fjerde år. Og derfor er der brug for græssende dyr. Det viser sig, at får, geder, køer og heste foretrækker forskellige græsser - og derfor er der brug for alle disse forskellige arter. Men faktisk kun relativt få dyr.

Vi lærte også, at man skal vide noget om de enkelte afgrøder og dyr. Og derfor skal man gøre som dengang for mange år siden, at den enkelte avler koncentrede sig om enkelte planter og enkelte dyr. Eller også skal man være flere mennesker, der hver skaffer sig viden og færdigheder om et par planter og dyr. Vi vil det sidste.

Erfaringerne fra 1970-80'erne er, at sygdomme forsvinder, hvis man dyrker på naturens præmisser. De fleste sygdomme forsvinder efter 3-4 dage - viste det sig.


  www.forlaget-lynet.dk