Hvis du/I misbruger os, kan webmaster blokere dig/jer, så du/I ikke kan skrive på hjemmesiden.

For at kunne skrive på hjemmesiden, skal man på sin profil tilføje et navn (fornavn, kaldenavn, gruppenavn), vælge et postnummer (vælg det nærmeste ud af 75 mulige) samt uploade et foto (ansigt eller gruppe logo).

Tilbage
Ingen andre brugere kan se din emailadresse og password. Vi videregiver ikke din emailadresse eller noget andet på din profil til andre. Og dit password er selvfølgeligt hemmeligt for alle andre end dig selv. Der kan opstå særlige situationer, hvor vi skriver noget til dig på din emailadresse.

Du kan selv oplyse mere om dig. På din profil er der en række skrivefelter, hvor du kan oplyse andre om alt vedrørende dig.

Din emailadresse (bliver brugt som login navn): 

Vælg et password: 

Person eller gruppe: 

person         gruppe

 Gruppe profil