TilbageUmuligt
Her på hjemmesiden "forsøger" jeg at overbevise andre om, at vi skal dyrke fødevarer på en anden måde - samt ændre vores bevidsthed. Men jeg ved godt, at det er umuligt, hvis det handler om at overbevise en "normal" europæer. For sådan en europæer ser sig selv og naturen på en bestemt måde.

En landmand kigger på det, der er over jorden - og bruger maskiner, gøder, vander, bekæmper skadedyr osv. Men jeg kigger på det, som er nede i jorden - nemlig luftkanaler, som biller graver, - og særlige bakterier, som sørger for, at planterne får deres næring, - og rødder, som suger vand op fra grundvandet osv.

Og en "normal" europæer i dag mener, at bevidstheden befinder sig inde i hjernen - og kigger ud på alle problemerne. Men jeg beskæftiger mig med andre bevidstheder - og andre måder at se sig selv og verden på.


Situationen i dag er jo, at en europæer tænker 100 % i overens- stemmelse med dette energimønster. Så hvis man argumenterer i overensstemmelse med dette tankemønster, kan man måske - måske ikke - overbevise nogen om noget. Men hvis man forsøger at argumentere på en anden måde - i overensstemmelse med andre energimønstre - vil en normal europæer ikke forstå noget som helst, men bare mene, at han/hun bliver udsat for noget vrøvl. Magthaverne udnytter det fuldt ud. De tænker i overensstemmelse med det viste splittede energi- mønster - og de ved, at befolkningen også tænker på samme måde. Så derfor kan de lave nogle love, som alle så retter sig efter.

National-økonomer, sociologer, psykologer og social-antropologer har også en bevidsthed, der passer præcis til denne stivnede bevidstheds-struktur. De opfatter deres videnskab som sandheden. Men i andre dele af verden er der andre samfundsvidenskaber, der knytter sig til andre bevidstheds-strukturer - og dermed har helt anderledes opfattelse af de sociale "sandheder".

De landsdækkende TV-kanaler og de store kendte nyheds-medier mener, at folk bare skal lære, at det er her på disse medier, at man får sandheden. Men den sandhed passer kun til de tanker, som kan udtænkes med det europæiske energimønsters bevidsthed. Folk fra andre kulturer oplever bare, at det er vestlig propaganda.

Her i Europa mener magthaverne, at denne bevidsthed er udtryk for den højeste civilisation, mens mennesker i andre kulturer bare er underudviklede.

I USA er flertallet af befolkningen delt op i to lejre, der ikke forstår hinanden. Og her i Europa, hvor vi har samme bevidstheds-struktur som Demokraterne, oplever vi, at Demokraterne altid har sandheden - og at Republikanerne altid lyver eller er dumme.

Donald Trump's bevidsthed knytter sig til bryst og underliv (højre side) - og er en slags spontan bevidsthed, som opleves kropslig. Ind imellem "tvinges" han til at sige noget med hovedets bevidsthed (lige som Demokraterne); men det bliver altid til vrøvl, hvor han selv og andre Republikanere ikke ved - og ikke interesserer sig for - om det er sandhed eller løgn.

Trump har ikke Demokraternes opfattelse af, at vi (hoved) er de gode - og at Rusland (underliv) er de onde. Han har mere en tankegang om, at vi - amerikanere - gør det godt.Vi oplever noget lignende i Europa mellem europæerne og araberne. Man forstår ikke hinanden. Og man mener derfor, at modparten dybest set er ond, utilregnelig og farlig.


På Grokraft-hjemmesiden er der en masse tekster og videoer, som fortæller sandheden, sådan som den ser ud, når man er i stand til at se den, hvis man kan skifte rundt mellem alle energimønstrenes bevidstheds-strukturer.

Så spørgsmålet er: Er det muligt eller umuligt for os i Grokraft at overbevise andre om, at vi har nogle gode idéer til, hvordan vi skal tænke, argumentere og indrette os. Og svaret er - at hvis folk er stivnet i vores kulturs energimønster - så er det umuligt.

Men der er håb forude. Allerede for 2000 år siden sagde den historiske Jesus, at man skal blive som barn påny - for så kan man komme med i det fremtidige Guds rige på Jorden. For Jesus vidste det, som vi også ved, at børn fra fødslen af skifter rundt mellem alle energimønstrenes bevidstheder. Det er ensretningen og undertrykkelsen, der gør, at mennesker i samfundet havner i et stivnet energimønster og dets bevidsthed.


På Jesu tid var halvdelen af befolkningen rundt om Jerusalem jøder (underklassen), der var stivnet i den jødiske bevidsthed.Og den anden halvdel var grækere (overklassen), der var stivnet i den græske bevidsthed.Vi har gennem mange år erfaret, at man bare skal slappe af og være åben for forandringer. Så slipper man straks sin fastlåsning til det stivnede energimønster og dets bevidsthed. Og så har man straks barndommens evne til at kunne skifte rundt mellem alle energimønstrene - og
så er det muligt at forstå det, som vi på Grokraft mener og argumenterer for.

kontakt@grokraft.dk