Tilbage


Jeg er webmaster og initiativtager til dette projekt. Jeg startede på universitet i 1968 - lige efter at de studerende havde besat det. Jeg blev inspireret af den kritiske samfunds-videnskab - og studerede national-økonomi, psykologi, sociologi, social-antropologi og historie. Jeg var en af de første økologiske landmænd her i Danmark. Jeg var med til starte den første økologiske landsby. Jeg har undervist på daghøjskoler og tekniske skoler. Jeg har gået i al slags terapi i over 30 år og har forvandlet min bevidsthed mange gange. Jeg har arbejdet som professionel terapeut i 12 år og lavet mange kurser i befri bevidstheden (er sluttet med det). Jeg har boet i primitive landsbyer i junglen. Jeg har været aktiv i de fleste græsrods-bevægelser - og er nu i gang med dette projekt, hvor vi i de seneste 6 år har afholdt sommerlejre. Og jeg har lavet denne hjemmeside. Her videregiver jeg meget af den kritiske forsknings indsigter.


Velkommen til alle - både højre-, venstre-, ligeud-, op- og ned-orienterede.Min arbejdsplads

Jeg er jo vokset op i den europæiske kultur - og fik dette energimønster og dets bevidstheder. Da jeg var 69 år gammmel, opdagede jeg, at jeg havde en indestærret "bevidsthed" i venstre sides underliv. Jeg koblede mig på denne bevidsthed - og det viste sig, at det var en lille baby på under 2 år. Der var ikke noget sprog. I min fantasi lå babyen på jorden i et totalt mørke. Efter 2 år kunne babyen sidde op. Og efter endnu et par år, kunne den kravle og så rejse sig op. Babyen voksede op - og efter 5 år blev det en mand, som dominerede hele min venstre side. Det tog et par år, inden mine to sider blev integreret til et hele.

Så gik der 2 år, inden jeg opdagede, at der var en anden indespærret bevidsthed i højre sides bryst. Det var en desperat voksen mand, der for mange år siden "forsvarede" sig mod angribere, der ville mig det ondt. Men nu var jeg ikke bange mere, og nu handlede det om at frigøre mig helt - i stedet for at overtage magthavernes bevidsthed.

Jeg har opdaget, at der i de dele af energimønstret, hvor der er lav ladning (GUL), eksisterer en gensidig telepatisk bevidsthed. Nogen opfatter det som Gud. Andre tænker, at det er en bevidsthed, der findes i naturen. Begge opfattelser er lige gode.

Det interessante er, at det er en kollektiv bevidsthed. Så nogen gange kontakter jeg denne bevidsthed og siger: Kære Gud, hvad skal jeg nu? Og så kommer der straks et konkret svar - og så gør jeg det. Det viser sig så, at der kommer medvind på cykelstierne - for at bruge et billede. For det er en kollektiv bevidsthed, som ikke kun rammer mig, men også alle andre. Og det betyder, at vi går i samme retning. Nogen tænker, at det er ånde-kræfter. Andre tænker, at det er tidens problemer, der gør, at vi tænker ens. Begge opfattelser er lige gode.

Jeg håber, at du også mærker efter, så vi går i samme retning. Det handler om, at vi overgiver os totalt til denne kollektive bevidsthed. Det går ud på at redde os selv, hinanden, menneskeheden, naturen, kloden. Kære broder og søster, vi har brug for hinanden nu.

Der var engang en klog mand, der sagde: Giv alt hvad du ejer til de fattige og kom så og følg mig. Han var i gang med at danne en masse kollektiver - og de blev en folkelig bevægelse af visdom, der trak tæppet væk under hele det romerske rige. Det kan vi godt blive inspireret af.

     Han argumenterede med, at vi fra fødslen af udfolder alle 8 energimønstres bevidstheder,     

     og at vi som voksne også skal gøre det.     kontakt@grokraft.dk


Jeg formidler (kritiske) videnskabelige kendsgerninger
og viden om 3 emner her på Grokraft's hjemmeside.
1) Vores kulturs folkelige historie gennem 2000 år.
2) Gammel kinesisk visdom, som mange nu har opdaget.
3) Erfaringer om livgivende jordbrug med nul sygdomme.

Skriv til webmaster:

Emne:

Spørgsmål/meddelelse/idé/forslag:

Din emailadresse:                                               


Skriv til mig, hvis der er problem med start kode, post, blogs mm.
- så løser vi hurtigt problemet.